داوران

فهرست داوران 1400

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

مرتبه

سمت/ سازمان شناسه ارکید publons
1

مختار

ابراهیمی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

   
2

سجاد

آیدنلو

دکترای تخصصی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اورمیه

0000-0001-5861-6789  
3

حمیدرضا

اردستانی­ رستمی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد دزفول.

0000-0003-4311-2750

 

4

کامران

ارژنگی

دکترای تخصصی

سایر

دانش‌آموختۀ زبان و ادبیّات فارسی

   
5

سیدابراهیم

آرمن

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

   
6

ابوالقاسم

اسماعیل‌پور

دکترای تخصصی

استاد

عضو هیأت علمی دانش‌گاه شهید بهشتی

0000-0002-6245-1152  
7

محمد

افشین وفایی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

   
8

علی

افضلی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

   
9

آرش

اکبری مفاخر

دکترای تخصصی

سایر

کانون فردوسیِ مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

   
10

فاطمه

امامی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

   
11

مریم

امیرارجمند

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

   
12

شهین

اوجاق‌علی‌زاده

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

0000-0002-3421-546x

publons

13

علی اصغر

بابا صفری

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

   
14

محسن

بتلاب اکبرآبادی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت، گروه زبان و ادبیات فارسی

   
15

مهری

بهفر

دکترای تخصصی

مربی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا

   
16

پرنوش

پژوهش

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

   
17

میلاد

جعفرپور

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

0000-0002-7446-7450

 

18

زهرا

جمشیدی

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

0000-0001-5411-5573

 

19

سید امیر

جهادی حسینی

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

   
20

داوود

خزایی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

   
21

ابوالفضل

خطیبی

دکترای تخصصی

استادیار

عضوهیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

   
22

حمیدرضا

خوارزمی

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

   
23

آذر

دانشگر

دکترای تخصصی

استادیار

  0000-0001-9048-4325  
24

آرزو

رسولی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه شهید بهشتی

   
25

محمود

رضایی دشت ارژنه

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه شیراز

0000-0002-2422-3191  
26

سید مهدی

زرقانی

دکترای تخصصی

استاد

     
27

زاگرس

زند

دکترای تخصصی

سایر

دانش­آموخته دانشگاه تهران

   
28

ساره

زیرک

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

   
29

سپیده

سپهری

دکترای تخصصی

استادیار

     
30

ایرج

شهبازی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی موسسه لغت نامه دهخدا

   
31

علی

صادقی منش

دکترای تخصصی

استادیار

دانش آموخته دوره پسا دکتری زبان و ادبیات فارسی در زمینه اسطوره شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

0000-0002-0655-2311

 

32

غلام محمد

طاهری مبارکه

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

   
33

فرهاد

طهماسبی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

   
34

تورج

عقدایی

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

   
35

مهیار

علوی مقدم

دکترای تخصصی

دانشیار

دانش‌یار زبان و ادبیات فارسی، دانش‌کدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانش‌گاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

0000-0001-5850-8657

 

36

رضا

غفوری

دکترای تخصصی

دانشیار

استادیار دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان

   
37

فرزین

غفوری

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

   
37

شاهپرک

فرح بخش

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه یادگار امام

   
38

فرزانه

فرخ فر

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشکده هنر، گروه آموزشی ارتباط تصویری، دانشگاه نیشابور

   
39

عبدالحسین

فرزاد

دکترای تخصصی

دانشیار

 

0000-0002-7957-962X  Publons
40

فرزاد

قائمی

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

   
41

آرمان

کوهستانیان

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر

0000-0001-7910-941x  
42

محمدعلی

گذشتی

دکترای تخصصی

دانشیار

 

   
43

امیرحسین

ماحوزی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

0000-0002-5219-1713  
44

مهدی

ماحوزی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

0000-0002-1556-4592  
45

فاطمه

ماه وان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

   
46

ناصر

محسنی نیا

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کرمان

   
47

عباس

محمدیان

دکترای تخصصی

دانشیار

 

   
48

چنگیز

مولائی

دکترای تخصصی

استاد

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

   
49

حامد

مهراد

دکتری تخصصی

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

   
50

ایرج

مهرکی

دکترای تخصصی

استادیار

 

   
51

ماندانا

هاشمی‌اصفهان

دکترای تخصصی

استادیار

 

   
52

شروین

وکیلی

دکترای تخصصی

استادیار

 

   
53

عبداله

ولی پور

دکترای تخصصی

استادیار

پیام نور