اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 224
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 133
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 52

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 412
تعداد مشاهده مقاله 632146
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 205563
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 24 %