اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1088
تعداد پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش 688
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 275

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 384
تعداد مشاهده مقاله 459207
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 163348
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 91 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 483 روز
درصد پذیرش 9 %