درباره نشریه

دریافت درجه علمی پژوهشی در جلسه بررسی نشریات علمی کشور به شماره 63707/18/3
مورخ 21/3/93 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

این نشریه  در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC)) به نشانی: www.isc.gov.irو پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانش‌گاهی (SID) به نشانی: www.sid.ir نمایه می‌شود.

نشانی: شهرستان رودهن بلوار آیت الله خامنه ای- دانشگاه آزاد اسلامی

 دانشکده ادبیات فارسی و زبان­های خارجی دبیرخانة مجلّه

 

تلفکس: 76504422-021

کدپستی: 3973188981

صندوق پستی: 189