دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 32، دی 1400، صفحه 1-351 
6. نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


7. بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا

صفحه 147-167

سعید شهرویی؛ ابراهیم محمدی؛ سیدمهدی رحیمی


9. بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان

صفحه 189-214

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی؛ مهدی ماحوزی


11. بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی

صفحه 243-265

معصومه محلوجی زاده مهابادی؛ حمیدرضا شایگان فر؛ مهرانگیز اوحدی