دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 1-254 
11. ســـــروش

صفحه 189-199

مریم طاووسی


12. ساده‌نویسی و واژگان عربی در نثر علی دشتی

صفحه 200-220

سید محمود الهام بخش؛ زهره رمضانی