فزون از خویش ملاحظاتی بر سیصد بیت نسخت دفتر اول مثنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

به دشوار نیز نمی‌توان غیر از مولانا جلال‌الدین، انسانی را یافت که با هیأتی همچون هر انسان دیگر، دانشی برتر از هر‌آنچه گفته‌ایم و شنیدیم و خوانده‌ایم داشته باشد؛ او که قرعه فال به نامش زده بودند و دیدگانش به نعیم و مُلکی کبیر افتاده بود، از نطق همچون اناری متراکم بر خود می‌شکافید و همچون موری پرتوان و مُصرّ، باری افزون بر تاب انسانی بر دوش می‌کشید:

یک زمان بگذار ای همره ملال
در بیان ناید جمال حال او
چون که من از خال خوبش دم زدم
همچو موری اندرین خرمن خوشم


 


تا بگویم وصف خالی زآن جمال
هر دو عالم چیست عکس خال او
نطق می‌خواهد که بشکافد تنم
تا فزون از خویش باری می‌کشم

این مقاله، ملاحظاتی است بر 300 بیت نخست دفتر اول مثنوی با شرح و تفسیری بر برخی از ابیات و حدس‌هایی دربارة بعضی تعبیرهای مولانا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molaana a saint and beyond

نویسنده [English]

  • Hassan Jafari Tabar
چکیده [English]

Maybe it is not going to be possible to find a man more knowledgeable and
wise than Molaana lalaledin in the past nor in future. He was blessed and he wanted
to share that with us in his own brilliant uniql'~ way. his poems which have let us
know that he bared being not only a human but a saint as well.
this essay is focusing on the first thirty verses of his first book along with some
of their explantion and interpretation and some possible suppositions about
Molaana's own interpretation on the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molaana
  • Masnavi
  • Explanation of Masnavi
  • Nay nameh
  • Love
  • Nay
- قرآن، تهران، نشر اسوه، 1365.
- گلستان سعدی، تهران، خوارزمی، 1368.
- مثنوی مولانا، تهران، سخن، 1379.
- مقالات شمس، دفتر اول، تهران، دنیای کتاب، 1382 .
- نهج‌البلاغه، شهیدی، تهران، انتشارات علمی – فرهنگی، 1374 .
- صحیفه سجادیه، تهران، امیرکبیر، 1363 .
- دیوان اشعال فروغ فرخزاد، تهران، سایه نیما.
- کلیات سعدی، تهران، نگار، 1369 .
- شاهنامه فردوسی، تهران، خوارزمی، 1362 .
- دیوان حافظ، تهران، سروش، 1367 .
- مخزن الاسرار نظامی، تهران، نشر قطره، 1367 .
- غزلیات شمس، تهران، دوستان، 1380 .
- تاریخ جهانگشای جوینی، تهران، کتابخانه صدر، 1334 .
- تمهیدات عین‌القضات همدانی، تهران، اساطیر، 1377 .