شمع افروخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد و عضو هیأت علمیدانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

دهخدا یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در تاریخ ادبیات این سرزمین است. این مقاله ضمن معرفی ویژگی‌های «لغت‌نامه» برخی از یادداشت‌های مرحوم دهخدا را دربارة برخی از کلمه‌ها و ترکیب‌ها که در متن چاپی لغت‌نامه ذکر نشده است – بیان کرده، آن‌ها را بر حسب محتوا طبقه‌بندی می‌نماید. توجه به این یادداشت‌های شخصی، دقت نظر و احاطه دهخدا را – که نویسنده از او به صفت شمع افروخته یاد می‌کند – بر فرهنگ و زبان فارسی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Kindled Candle

نویسنده [English]

  • Gholamreza Sotoodeh
چکیده [English]

Dehkhoda is one of the most renowned and influent Faces in the history of
Iranian Literature. In this essay it's tried to introd'lce the specialities of
"LoghatNameh" and in addition Survey some of the Words and blends which were
not included in the prints but amongst some of his personal notes, and to categorize
them according to the content of each.
These personal notes are simply evident to the Dehkhoda's attentiveness and
proficiency - whom the author attributes as a Kindled candle - on Farsi language and
culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • LoghatNameh
  • Dehkhoda
  • Amsalol Hekam