افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌جوی دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن.

چکیده

در این مقاله سعی بر آن بوده است تا به طور موجز به موارد زیر اشاره شود:
1- آثار ادبیات کهن ایران همچون هزار و یک شب و هزار و یک روزو تأثیرات آن­ها بر ادبیات اروپا 2- نحوة شکل­گیری و توسعه­ی روابط بین غرب و شرق و شرح عوامل مؤثر در ایجاد این ارتباط 3- تبادل فرهنگ­ها و تلاقی بین ادبیات غرب و شرق و چگونگی تأثیرپذیری از ادبیات خاورزمین 4- معرفی نویسندگان و آثار ایشان در عصر ویکتوریا (سدة نوزدهم)، که متأثر از ادبیات شرق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fables and tales in European Literature (Victorian Age- 19th Century)

نویسنده [English]

 • Fereshteh Naseri
چکیده [English]

In this article attempt is made to point out briefly the following subjects:

The impact of Old Persian Literary works such as Thousand and one nights on European Literature
Formation and development of a bond between the west and the East, as well as discussing the influential factors involved
Interchange of cultures, Occidental Literature meets Oriental Literature
Introducing great literary figures of the Victorian Age and their works inspired by the Oriental Literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tale
 • Literature
 • west
 • East
 • Romantic
 • orientalists
 • folkculture
 • folklore
 • Comparative Literature
 • the impact of the Eastern Literature on the Western Literature
 1. محجوب، محمدجعفر، ادبیات عامیانه­ ایران، نشر چشمه، 1383، ص 35.##
 2. رئیس نیا، رحیم؛ کوراوغلی در افسانه و تاریخ، نشر نیما، 1366، ص 12.##
 3. محجوب، همان، ص 35.##
 4. آرین­ پور، یحیی، از نیما تا روزگار ما، نشر زوار، 1382، صص 448-462.##
 5. صفاری، کوکب، افسانه ­ها و داستان­ هایی در ادبیات انگلیسی، نشر دانشگاه تهران، 1357، صص 47-60.##
 6. دین لوئیس، فرانکلین، مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه حسن لاهوتی، نشر نامک، 1385، ص 733.##
 7. مینوی، مجتبی، 15 گفتار، نشر توس، 1383، ص 315؛ دین لوئیس، همان، ص 745.##
 8. گریم، یاکوب لودویک کارل، ویلهم کارل (برادران گریم)، قصه ­ها و افسانه های برادران گریم، ترجمه هرمز ریاحی، نسرین طباطبائی، بهزاد برکت، نشر پیکان، 1383، ج2، صص 227 و 995.##
 9. زرین کوب، عبدالحسین، یادداشت­ ها و اندیشه­ ها، نشر سخن، 1383، صص 292-299.##
 10. حدیدی، جواد، از سعدی تا آراگون، نشر دانشگاهی، 1383، صص 30-53.##
 11. فرهنگ آثار، معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز، (به سرپرستی رضا سیدحسینی)، نشر سروش، ج 4، ص 1051.##
 12. تراویک، باکند، تاریخ ادبیات جهان، ترجمه عربعلی رضایی، نشر فرزان روز، ص 452.##
 13. خزائلی، محمد، شرح گلستان، نشر جاویدان، 1379، ص 71.##
 14. خزائلی، حسن، فرهنگ ادبیات جهان، نشر کلبه، 1384، ج 5، 3808؛ ##
 15. هنرمندی، حسن، آندره ژید در ادبیات فارسی، نشر زوار، 1349، صص 17-19.##
 16. صفا، ذبیح الله، حماسه سرایی در ایران، نشر امیرکبیر، 1384، صص 218-319.##