فرخی کیمیاگر تلفیق شعر و موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدعو دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن.

چکیده

از آن جا که شعر زبان اسرار دل است و مخلوق عاطفه‌های حسّاس، شاعری نوعی کیمیاگری شناخته شده است در حوزة پیوند الفاظ با موسیقی.
در میان سرامدان شعر فارسی، فرّخی نمونة کامل شاعرانی است که در تلفیق مضامین شعر با موسیقی گام‌های استوار برداشته است. وی را در حوزة الفاظ به حُسن انتخاب کلمات خوش آهنگ، فصیح، رشیق و دلاویز باید ستود.
براستی در رعایت تناسب معانی و مضامین و تلفیق آنها با موسیقی کلمات و ترکیبات سخنوری است توانا. چه کلام آهنگین وی در این حوزه از جذّابیّت و دل‌فریبی ویژه‌ای برخوردار است و این خود برجستگی شعرش را شکل تواند داد و سبک شاعری او را مشخّص تواند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farrokhi, the Alchemist of poetry and music

نویسنده [English]

 • Abbas Kaymanesh
چکیده [English]

Since Poetry is the language of the hearts secrets, arising from the emotions of sensitive souls, it is recognized as a kind of Alchemy which tends to bind words together in meaning as well as in sound. Among the prominent Persian poets, Farrokhi is the utmost example of a poet who in combining subject matter with music has taken great steps. His taste in choosing euphonious, eloquent, and charming words is admirable.
The outstanding feature of his poetry is the musical quality of his lines, whose rhythms emphasize the meaning of a word or phrase calling it sharply to our attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Farrokhi
 • tone
 • music
 • subject matter
 • words
 1. قرآن کریم.##
 2. ادیب صابر، دیوان، تصحیح محمدعلی ناصح، 1334.##
 3. بیدل هندی، دیوان غزلیات، تصحیح خلیل‌الله خلیلی، (استاد کشور افغانستان) تهران، 1362.##
 4. حافظ، دیوان غزلیات، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه، چاپ چهل و دوم، 1386.##
 5. سنائی غزنوی، دیوان، به اهتمام محمدتقی مدرّس رضوی، انتشارات سنائی، 1354.##
 6. شمس قیس رازی، المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح علامه محمد قزوینی به اهتمام محمدتقی مدرّس رضوی، کتابفروشی طهران، 1327.##
 7. دکتر سیّد جعفر شهیدی، شرح مثنوی، جزو اول از دفتر دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.##
 8. عوفی، لباب الالباب، تصحیح پرفسور ادوارد براون و علامه محمد قزوینی، به کوشش استاد سعید نفیسی، ج1، 1335.##
 9. فرّخی سیستانی، دیوان، به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی، انتشارات زوّار، چاپ دوم، 1349.##
 10. ملّاح، حسینعلی، حافظ و موسیقی، انتشارات هنر و فرهنگ، چاپ اول، 1351.##
 11. نظامی گنجوی، لیلی و مجنون، تصحیح وحید دستگردی، مطبعة ارمغان، 1313.##