سبک‌شناسی نظم در قرن ششم (بخش3، آخرین بخش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فقید دانش‌گاه تربیت معلم.

چکیده

نوشته­ای که ملاحظه می­فرمایید، بخش سوّم و پایانی مجموعه مقالاتی است که شادروان سید ضیاءالدین سجادی در معرفی ویژگی­های سبکی نظم در قرن ششم نگاشته­اند. این مقاله (بخش پایانی) اختصاص به دو شاعر برجستة دیگر این قرن یعنی افضل الدین بدیل خاقانی شروانی و نیز ظهرالدین فاریابی دارد و نویسندة فقید، ضمن برشمردن ویژگی­های سبکی این دو گویندة بزرگ قرن ششم، نهایتاً به معرفی کلیّاتی درباره سبک شعر فارسی در قرن هفتم نیز پرداخته­اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Verse Stylistics in the Sixth Century A. H. (third part)

نویسنده [English]

  • Sayed ziaodin Sadjadi
چکیده [English]

This article is the third and final part of a series of articles written by the late Professor Sadjadi, in introducing the stylistic characteristics of the Persian poetry in the 6th century A.H. This selection concentrates on two other prominent poets of this century namely, Khaghani Sharvani, and Zahir-al din Faryabi. Furthermore, he has introduced some generalities about the style of Persian Poetry in the 7th century.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afzal-al-Din badil khaghani
  • Zahir al-din Faryabi
  • 6th & 7th century verse stylistics
مقدمة کامل دیوان خاقانی تصحیح نگارندة این سطور دکتر ضیاءالدّین سجادی.##
کتاب کوی سرخاب تبریز و مقبرة الشعرا، تألیف نگارندة این سطور.##
 مقالة «زبان کهن آذربایجان» به قلم دکتر محمدامین ریاحی در ناموارة دکتر محمود افشار ج 4، و مقالة دکتر احسان یار شاطر در موضوع «زبان آذری» در دانشنامة ایران و اسلام ج 1.##
نشریة دانشکدة ادبیات تبریز، دورة 7 شمارة 3.##
«فهلویات مغربی تبریزی» مقالة محمدحسین ادیب طوسی، مجلة دانشکدة ادبیات تبریز، سال هشتم، شماره 2.##
مقالة فرهنگ­ های فارسی، مقدمة لغت­ نامة ده­خدا،##
دیوان سنایی، تصحیح مدرس رضوی##
 «ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شعر حافظ» به قلم نگارنده در مجموعة مقالات حافظ، انتشارات دانشگاه شیراز و مجموعة حافظ­ شناسی چاپ و انتشارات پاژنگ، ج 2.##
  مقالة قافیة ممال به قلم نگارنده در «یادنامة مرحوم سادات ناصری» از انتشارات دانشگاه  علامه طباطبایی.##
کتاب سخن اهل چاپ کمیسیون یونسکو و مجموعة حافظ­ شناسی، ج 13.##
  مجموعة خطابه­ های کنگرة حافظ، دانشگاه شیراز سال 1350، مجموعة حافظ­ شناسی، ج2.##
شاعر صبح، پژوهشی در شعر خاقانی، به کوشش نگارنده.##
دیوان شمس، ج 2،##
 آفاق غزل فارسی، تألیف دکتر داریوش صبور.##
در قلمرو سعدی، علی دشتی.##
کلیات سعدی، تصحیح فروغی، غزلیات ص 224، به کوشش دکتر مظاهر مصفا.##
دیوان حافظ، تصحیح محمد قزوینی.##
شعر العجم، تألیف شبلی نعمانی، ترجمه فخر داعی، ج 1.##
مجمع الفصحا، چاپ دکتر مظاهر مصفا، ج 2.##
زندگانی و آثار مولانا، چاپ دوم.##
سنایی تا سعدی، ترجمة صدری افشار، ص 104، از فردوسی تا سعدی، ترجمة علی پاشا صالح.##
تاریخ ادبیات در ایران، ج 2،##
دیوان جمال الدین، چاپ وحید دستگردی.##
کلیات سعدی، تصحیح فروغی، ص 11 از بوستان، تصحیح دکتر یوسفی، ص 10.##
تذکرة می­خانه به کوشش احمد گلچین معانی.##
 حماسه سرایی در ایران: تألیف دکتر صفا.##