قصّه‌ها و تمثیلات مثنوی مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی و رابطة آن‌ها با شریعت، طریقت و حقیقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فقید دانش‌گاه تهران.

چکیده

قصّه­ ها و تمثیلات مثنوی مولانا جلال ­الدّین محمد بلخی، مقدّمة واقعی شناخت مثنوی و راه ورود به اقلیم ناشناختة آن است.
چون در تعلیم مولانا، حقیقت از شریعت جدایی ندارد و طریقت هم سِرّ حال انبیا را نشان می­دهد، از جست و جو در آن چه به حالات و مقامات انبیا و اولیا در مثنوی آمده است، سِرّ طریقت و حقیقت را بهتر می­توان درک کرد. بدین گونه با تأمّل در سِرّ این گونه قصّه­ هاست که می­توان به لطایف اسرار مثنوی راه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stories and allegories in Masnavi Mawlana and their relationship with spiritual law (shari’at), spiritual path (tariqu’at), and truth

نویسنده [English]

  • Abdul Hossein Zarrin Koub
چکیده [English]

Stories and allegories in Masnavi Mawlana are true introduction to comprehend Masnavi and a path to enter it’s unknown realm.
Since in Mowlana’s teachings truth is inseparable from the spiritual law (Shari’at), and the spiritual way (Tariqu’at) also reveals the states of the soul of the prophets, by pursuing these states (Ahval) and stages (Maqamat) of the prophets and saints in Masnavi, one can better understand the secret spiritual path and the truth. Hence contemplation on such stories will enable one to unveil the mysteries in Masnavi in order to appreciate its subtilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Story
  • allegory
  • Shari'at
  • Tariqu'at
  • truth
مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی. ##
الرساله القشیریه.##
مرصاد العباد.##