علل برجسته شدن ایزد اَناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی (405-359 پ.م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی ایرانی، مدرس دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن.

چکیده

این مقاله با در نظر گرفتن چه­گونگی آب و هوای فلات ایران و نیز با بررسی کتیبه­های دوران هخامنشی و آبان یشت اوستا و همچنین با استناد به نوشته­های مورخان یونانی، سعی دارد تا خشک­سالی را که محتملاً در زمان اردشیر دوم هخامنشی رخ داده و باعث شده تا ایزد اَناهیتا در آن مقطع از زمان برجسته شود مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evidences for the prominence of the Goddess Anahita during the reign of Artaxerxes II(358-405 B.C)

نویسنده [English]

  • Atousa Ahmadi
چکیده [English]

This article strives to explain the factors leading to the prominence of the Goddess Anahita in that particular epoque based on the evidence found in the inscriptions in the Achaemanid era, and Aban Yasht in Avesta. Also reference is made to the writings of Greek historians to justify the significance of the Goddess Anahita, at the time of the drought, happening probably during the reign of Artaxerxes II.  The climate of Iran’s plateau is also taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anahita
  • Artaxerxes II
  • Goddess
  • statue
  • drought
  • inscription
-       امام شوشتری، محمدعلی، / انتظامی، علی اکبر، / رضا، عنایت الله، / کورش، غلامرضا، آب و فن آبیاری در ایران باستان،  وزارت نیرو 1356.##
-       بریان، پی­یر، تاریخ امپراتوری هخامنشی، ترجمة مهدی سمسار، جلد 1 و 2، نشر زریاب، تهران 1379.##
-       بنونیست، امیل، دین ایرانی بر پایة متن­های یونانی، ترجمة بهمن سرکاراتی، تهران 1354.##
-       بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، نشر آگاه، 1378.##
-       پورداود، ابراهیم، یشت­ها، 2 جلد، نشر اساطیر، تهران 1377.##
-       تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، نشر سخن،  1378.##
-       شارپ، رلف نارمن، فرمان­های شاهنشاهان هخامنشی، شیراز 1346.##
-       کنت، رولاند ج، فارسی باستان، ترجمة سعید عریان، حوزة هنری، تهران 1379.##
-       گویری، سوزان، اَناهیتا در اسطوره­های ایرانی، انتشارات جمال الحق، 1375.##
-       گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد معین، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1379.##
-       ملک شهمیرزادی، صادق، ایران در پیش از تاریخ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، 1382.##
-       نیبرگ، هنریک ساموئل، دین­های ایران باستان، ترجمة سیف­الدین نجم آبادی، دانش­گاه شهید باهنر کرمان، 1383.##
-       هرودوت، تواریخ، ترجمة وحید مازندرانی، نشر وحید، 1358.##
-       هینلز، جان، شناخت اساطیر ایران، ترجمة آموزگار و تفضلی، تهران 1368.##
-        Andreas und stolze, handelsverthaltnisse persiens. Peterm. Mitt, erg. Bd, 1885.##
-        Bartholomae, c, altiranisches wortebuch, berlin, 1961.##
-        Bruckner, e, klimaschwan kunge, wien, 1890.##
-        Kent, r, old persian, new haven, connecticut, 1953.##
-        Reichelt, h, avesta reader. Text. Notes, glossary, 1968.##