نامة نخست سغدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فرهنگ و زبان‌های باستان و عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

چکیده

سغد نام باستانی منطقه­ای اطراف درّة بدخشان در ماوراءالنهر بود. مرکز این منطقه شهر سمرقند است. مردم سغد در زمان ساسانیان به دلیل فعالیت­شان در بازرگانی، بخصوص تجارت با چین و هند، معروف بودند و یکی از قطب­های اصلی اقتصاد ایران بشمار می­آمدند. از زبان سغدی در دورة میانة زبان­های ایرانی، آثاری بسیار برجای مانده که یکی از مهم­ترین آن­ها، نامه­های کهن سغدی است. نامه­های کهن سغدی به زبان و خط سغدی به سال 1907 میلادی توسط سراورل استاین در یکی از برج­های نگه­بانی دیوار چین بدست آمد. این اسناد شامل پنج نامة کامل و چهار تکه پاره، شبیه به یک نامه است. نامه­های سغدی تحولات سیاسی و اجتماعی مردمان آن روزگار چین را بازگو می­کند. نامة نخست سغدی از طرف دختری از اهالی دون وانگ خطاب به همسرش نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The First Soghdian Letter

نویسنده [English]

 • Saeid Nazari
چکیده [English]

Soghd is the ancient name of a region in the vicinity of BadakhshanValley in Transoxnia (Mavara’un-Nahr) .  The centre of this region is the city of Samarkand.  Soghdian people in Sassanid era due to their activities in trade and business especially with China and India were well known, hence soghd was recognized as one of the main economic poles in Iran.  From the soghdian language which is a Middle Iranian language, remained many works the most significant of which is the ancient soghdian letters.  In 1907, these letters have been found by Sir Orel Stein in one of the watch towers of the Wall of China.  These documents include five intact letters and four torn pieces amounting to a letter which gives the account of social and political upheavals of Chinese people in that period.  The first letter is written by a young lady from DooVang to her husband.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soghd
 • Ancient Soghdian letters
 • Chinese Towns
 1. منابع فارسی

  قریب، بدرالزمان، 1374، فرهنگ سغدی، انتشارات فرهنگان.##

  منابع لاتین

  1. Gerrchevitch , Ilya. , 1961 , A grammar of Manichean Sogdian , Oxford Henning, W.B ,1948, The date of the sogdian ancient letters, Bulletin of the School of Oriental and Africa Studies,University of London ,vol.l2, pp.601 - 15 Reichelt, Hans, 1931, Die Soghdischen Handschriftenrests Des Britischen Museums.##
  2. Sims - Williams, Nicholas,200 1 ,Monks and Merchents, Silk Road Treasures from Northwest china (New York).##
  3. Stein. Aurel ,1921 , Serindia, Detailed report of explorations in centeral asia and westernrnost china, vo.2,4.##
  4. www. Agnes Kelecsenyi, A Hungarian on the silk road, The Hungarian Quarterly, vo.xliii , no. 167.##
  5. www. Changan , Wikipedia , the free encyclopedia www.China view, Xinhu - English www.Chinese cities and province.##
  6. www.Chinese silk road.##
  7. www. Dunhuang , Wikipedia, the free encyclopedia www. Exploring Chinese History Geographical Database www.Gansu.##
  8. www. Gansu - Encyclopedia, History, Geography and Biography.##
  9. www. Gansu, Wikipedia, the free encyclopedia www.lranica.com - Henning, Walter Bruno.##
  10. www. Jiuquan, Wikipedia, the free encyclopedia.##
  11. www. loulan , A lost kingdom in Taklamakan.##
  12. www. Notes on the history of Dunhuang.##
  13. www. The ancient state of loulan.##
  14. www. Sims - Williams, Nicholas, Sogdian Ancient Letters .##
  15. www.Sogdiana Wikipedia, the free encyclopedia.##
  16. www. The origion of lolan' s name.##