عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعوّ دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن.

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی ـ واحد رودهن.

چکیده

رهی معیری یکی از نام آورترین شاعران دهۀ بیست تا پنجاه معاصراست که با قریحۀ چشم گیر وگاه شگفت انگیز، تخیل های دور پرواز و شاعرانۀ خود  را  به تصویر کشیده و آن را در کالبد های  انواع  شعر، حتی  ترانه های  غزل وار  و طنز های  بدیع  انتقادی و اجتماعی،  بیان کرده و در این ره­گذر، بر اثر بررسی های ژرف در آثار شاعران بزرگ، از تاثیر  فرخی، نظامی گنجوی، مولوی، حافظ، به ویژه سعدی و صائب، نیز دور نمانده است.
در این مقاله به بیان موارد شایان توجه  زندگی، آثار، دقایق  روحی و اخلاقی و  سرانجام، نقد، تحلیل آثار و شناخت جای­گاه هنری و ادبی رهی  در شعر، ترانه و طنز معاصر، پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rahi, Nightingale in the Rose garden of poetics

نویسندگان [English]

 • Abulfath Dariush Sabour 1
 • Mahnaz Bayat 2
چکیده [English]

This article is an attempt to introduce the national epic “ Memoirs of Zarir”, hence the following points are discussed:  the nomenclature of this work, synopsis of the story, its origin, the role of Goossunan in its preservation, the process of its writing, rhythm in pahlavi Poetry, discovery of Emile Benveniste regarding this work, dramatic techniques, the appearance of the work in other references, paying special attention to their similarities and differences, Daghighi and Memoirs of Zarir, and finally the translations made so far of this work is pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yatkar-I-zariran
 • Zarir
 • Bostur
 • Vindarfsh the sorcerer
 • Benveniste
 • drama
 • Goossun
 • partian
 • Arsacian
 • vishtasp
- سایه عمر.##
-دیوان غزلیات فروغی بسطامی با مقدمه رهی معیری.##
-آزاده.##
-جاودانه محمد حسن معیری.##
- رهاورد رهی.## گل های جاویدان.##
- کلیات رهی.##
- طنزهای رهی.##