تحول کارکردهای حروف اضافه و ربط در شعر معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه رازی کرمان‌شاه.

2 دانش‌جوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه رازی کرمان‌شاه.

چکیده

بحث اصلی این مقاله مربوط به «حروف اضافه و حروف ربط» در زبان فارسی است و مقوله­ای تازه را در زمینة تحول کارکردهای حروف در ادبیات معاصر ایران مطرح می­کند. ادب فارسی همیشه حروف را در بحث دستور زبان مطرح کرده است؛ اما در این مجال تلاش بر آن است که نشان داده شود، ادبیات معاصر، حروف را در حوزة معانی و بیان و بدیع وارد می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation in the function of prepositions in Contemporary Persian Literature

نویسندگان [English]

  • Vahid Mobarak 1
  • Maryam Rahmani 2
چکیده [English]

This article mainly discusses prepositions and conjunctions in the Persian language and it opens a new chapter with regard to the role played by prepositions in Contemporary Persian literature.  As a rule prepositions and conjunctions are classified under parts of speech which altogether are dealt with in the Grammar section of language, however in this article attempt is made to show that contemporary literature engages and involves them in an entirely different level that is in the domain of rhetoric and figures of speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary text
  • Grammar
  • Preposition
  • Contemporary Literature
-         چتر برای چه؟ خیال که خیس نمی­شود: بهمنی، محمدعلی، انتشارات دارینوش، چاپ اول، تهران؛ 1386.##
-         دستور زبان فارسی: احمدی گیوی، حسن/ انوری، حسن، نشر فاطمی، چاپ اول، تهران؛ 1363.##
-         دستور زبان فارسی، حرف اضافه ربط: خطیب رهبر، خلیل، انتشارات مهتاب، چاپ سوم، تهران؛ 1374.##
-         دستور زبان فارسی: خیام­پور، کتاب فروشی تهران، چاپ هفتم، تبریز؛ 1352.##
-         دستور زبان فارسی: شریعت، محمدجواد، انتشارات اساطیر، چاپ اول، تهران؛ 1372.##
-         دیرآمدی ری را بادآمد همه رویاها را با خود برد/ نامه­ها: صالحی، سیدعلی، نشر دارینوش، چاپ دوم، تهران؛ 1373.##
-         روزنه، مجموعه آموزشی شعر: کاظمی، محمدکاظم، شورای شهر امور تربیتی خراسان، انتشارات ضریح آفتاب، چاپ اول، مشهد؛ 1377.##
-         عقل عذابم می­دهد: باباچاهی، علی،‌انتشارات همراه، چاپ اول، تهران؛ 1379.##
-         کلیات سبک­شناسی: شمیسا، سیروس، نشر فردوس، چاپ ششم، تهران؛ 1373.##
-         نقد ادبی در قرن بیستم: ایوتایه، ژان، ترجمه محمدرحیم احمدی، ویراسته علی بختیاری، انتشارات سوره، چاپ اول، تهران؛ 1377.##