بررسی سبکی رمان سال‌های ابری اثر علی اشرف درویشیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانش‌گاه علاّمه طباطبایی.

2 مدرّس دانش‌گاه پیام نور خرم آباد، مربّی.

چکیده

ادبیات داستانی بخشی مهم از آثار ادبی است که در کشور ما تا کنون کمتر بررسی شده است. از میان این آثار، داستان‌هایی برجسته هست که رنگ و بوی  بومی‌و محلّی دارد. یکی از این آثار، رمان بلند سال‌های ابری اثر علی اشرف درویشیان است. در این مقاله جنبه‌های سبکی این اثر به لحاظ واژگان و سطح نحوی زبان  و هم­چنین سطح ادبی تحلیل شده است . مهم­ترین عناصرسبکی زبانی سال‌های ابری در سطح واژگان، استفاده از لغت­های بومی‌کرمان­شاهی، و در سطح نحوی ،کاربرد جمله‌های کوتاه و بسامد بالای فرایند مادّی افعال است. این ویژگی‌ها مبیّن توصیف دقیق حادثه‌ها در صحنه‌های داستان است. نویسنده از کنایات، ضرب المثل‌ها و تشبیهات زیبا، بویژه
جان­دارپنداری، بیش از سایر عناصر خیال انگیز و ادبی بهره برده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistic study of the novel “Salha-ye Abri” by Ali Ashraf-e Darvishian

نویسندگان [English]

  • Neamatollah Iranzadeh 1
  • Tahereh Sepahvand 2
چکیده [English]

To date Narrative literature, as an integral part of literary works, has not been extensively  investigated in Iran.  Among such works, the ones with a tone of local color in them are more prominent.  One such instance is a novel “cloudy years” written by A. A Darvishian.  In this article stylistic aspects of this novel in terms of diction, syntax, and figurative language is analyzed.  The most distinctive stylistic feature in the novel is the use of native Kermanshahi words and on syntactic level frequent use of short verbs and sentences is prominent.  These characteristics help depict the exact description of the events in different scenes of the story.  The author has made ample use of literary devices such as allusions, proverbs, similes, and in particular animism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary style
  • novel
  • Salha-ye Abri
  • Ali Ashraf –e Darvishian

 فهرست منابع و مآخذ

درویشیان، علی اشرف. فرهنگ کردی کرمانشاهی، کردی- فارسی. تهران:    آنزان. 1357.##
درویشیان، علی اشرف، سال‌های ابری، 4جلد(در دو مجلّد ) . تهران : چشمه . 1383.##
شاملو، احمد با همکاری آیدا سرکیسیان.کتاب کوچه : جامع لغات، اصطلاحات، تعبیرات، ضرب المثل‌های فارسی. تهران: مازیار. 1378.##
شمیسا، سیرو س. کلیات سبک شناسی. تهران: فردوس. 1373.##
شمیسا، سیروس . سبک شناسی شعر. تهران: فردوس.1382.##
شمیسا، سیروس . سبک شناسی نثر. تهران: نشر میترا. 1377.##
عبادیان، محمود. درآمدی بر سبک شناسی در ادبیّات. تهران: آوای نور. 1372 .##
کازرونی، جعفر. آثار درویشیان در بوته نقد. تهران: ندای فرهنگ. 1377.##
محمدی، سایر. ‹‹من سیاسی نویس هستم››. شرق، ش15، (16شهریور1378): ص 3.##
محمدی، سایر. ‹‹به خاطر افسانه ها››. کتاب هفته، ش 159، (آذر 1382): ص 10-11.##
مهاجر، مهران و محمّد نبوی. به سوی زبانشناسی شعر: رهیافتی نقش گرا. تهران: مرکز. 1376.##
نجفی، ابوالحسن. فرهنگ فارسی عامیانه. تهران: نیلوفر. 2جلد.##