پژوهشی در تاریخ ادب پارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن.

چکیده

ادب پارسی و وسعت قلمرو آن ایجاب می‌کند که پژوهشی جامع‌الاطراف در این زمینه صورت پذیرد.
ره‌توشة ما در این سفر، سبویی از شبنم اشتیاق است و دفتری از گل‌برگ های اوراق. بر سمند خیال می‌نشینیم و بر فراز دره‌های ماه و سال پرواز می‌کنیم، تا صخره‌های ابهام را بکاویم و در این قلمرو گسترده، در حد توان خویش گامی برنهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research into the history of Persian Literature

نویسنده [English]

 • Gholam hossein Heydari
چکیده [English]

The vast realm of the Persian Literature demands an eclectic research for its recognition. The means to achieve this end is the great enthusiasm to fly over this vast continent in order to catch a glimpse of different periods in the history of Persian Literature and strive to remove shadows of ambiguities where possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ancient Persian Literature
 • Zoroasther Faith
 • Inscription of Ardeshir Babakan
 • Literature in Samanid and Islamic Period
 1. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، دکتر احمد تفضلی (تهران: انتشارات سخن، 1376).##
 2. آثار الباقیه عن القرون الخالیه، ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، تحقیق و تعلیق پرویز اذکایی (تهران: مرکز نشر میراث مکتوب، 1380).##
 3. حماسه و حماسه‌سرایی در ایران، ذبیح‌الله صفا.##
 4. فرهنگ تاریخ بیهقی، دکتر سید احمد حسین کازرونی، (تهران: انتشارات زوار، 1384).##
 5. ناصرخسرو، لعل بدخشان، آلیس سی، هانسبرگر، ترجمه فریدون بدره‌ای.##
 6. قابوس‌نامه، عنصرالمعالی کیکاووس‌بن اسکندربن‌قابوس‌بن وشمگیر بن زیار، به‌اهتمام غلام‌حسین یوسفی (تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1364).##
 7. تاریخ ادبیات فارسی، یان ریپکا، ترجمه دکتی عیسی شهابی (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1354).##