آیا کودکان مخاطب افسانه‌های شاه و پریان هستند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانش‌کده علوم اجتماعی ـ دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن.

چکیده

برنو بتلهایم در کتاب «روان کاوی افسانه­های پریان»، تفسیری روان­کاوانه از این افسانه­ها ارایه می­دهد. این کتاب به محض انتشار در غرب، مخاطبانی بسیار پیدا کرد. بتلهایم در این اثر، با الهام از فروید، به تحلیل روان­کاوانة عناصر افسانه­ها پرداخته، نشان می­دهد که چگونه این داستان­ها به حل مشکلات کودکی و رشد شخصیت کودک کمک می­کند.
در این مقاله نویسنده از نگاه جامعه­شناس، سعی دارد تا نشان دهد، در زمانی که جامعه درکی از کودکی نداشته است، نمی­توانسته برای کودک افسانه و داستان بسراید؛ نیز نشان دهد تفسیر روان­کاوانة کودکی مربوط به جامعة مدرن می­شود، حال آن­که این افسانه­ها در جوامع ماقبل مدرن پدید آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Are fairy tales addressed to Children?

نویسنده [English]

  • Afsaneh Varasteh far
چکیده [English]

Berno Betelheim in “Psychoanalysis of fairy tales “provides a psychoanalytic interpretation of the fairy tales.  This book immediately after publishing in the West received a wide range of readers.  Inspired by Freud, Berno Betelheim in this work, psychoanalyses the elements of the tales, demonstrates how these tales help to solve childhood problems, and facilitates the growth of child’s character.
In this article, attempt is made to use a sociological approach to show that at a time when the society did not have an understanding of childhood, it was not feasible to tell stories and fairy tales for children.  Also, a psychoanalytic interpretation of childhood belongs to a modern society whereas these tales appeared well before the modern times.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fairy tales
  • Psychoanalysis
  • Childhood
  • character
  • Society

 

-          ARIES Philippe, L'Enfant et la vie familiale sous L'Ancien Re'gime. Paris Points Seuil, 1975.##
-          BDINTER Elsabeth, L'amour en Plus.##
-          BETTELHEIM Bruno, Psychanalyes des contes de fe'es, Paris, Robert Laffont, 1976.##
-          FRANZ Marie Louise VON, La femme et les contes de fe'es, Paris, Editions de la fontaine de Pierre, 1979.##
-          PEJU Pierre, La petite fille dans la foret des contes, Paris, Robert Laffont, 1981.##
-          Robert Marthe, Roman des origins et origins du roman, Paris Grasset, 1972.##