صفیر سیمرغ در کارگاه عنکبوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

در این مقاله سخن از شیخ اشراق‏، شهاب‌الدین سهروردی است که به صفیر سفیر عالم معرفت، شهید طریق غربت، سیمرغ قاف الفت، شهاب ثاقب افق آسمان حکمت، شهره است.
این پژوهش به مقام «صفیر سیمرغ» می‌پردازد. بررسی و تحلیل اندیشه‌ای سترگ در اثری بزرگ، که به ظاهر رساله‌ای مجمل در عرفان و بیان مدارج سلوک و اسرار معرفت است. این رساله در جای‌گاه کتابی مبسوط است که گویا به ضرورت تعلیم به صورت کوتاه و موجز درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safir-e Simorgh in Kargahe Ankaboot

نویسنده [English]

  • Shahin Ojagh Alizadeh
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate and analyze Suhrawardi’s masterpiece “The Calling of Simorgh” and to examine the grand thoughts of this thinker.  On the surface, this valuable work seems to be a treatise on mysticism explaining the stages of Suluk and the secrets of Gnosticism, but in fact is a voluminous book, summarized for instructional purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shaykhal-Ishraq (Master of Illumination)
  • Safir-e Simorgh
  • Mystical Way
  • The Perfect man
  • Spider’s Web
ـ ابراهیمی دینانی، غلام‌ حسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفة سهروردی، تهران: انتشارات حکمت، چ 1، 1364.##
ـ پور جوادی، نصرالله، اشراق و عرفان (نقدها و مقاله‌ها)، تهران: نشر دانش‌گاهی، چ 1، 1380.##
ـ پورنامداریان، تقی، دیدار با سیمرغ (شعر و عرفان و اندیشه‌های عطار)، تهران: پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ 2، 1375.##
ـ پورنامداریان، تقی ، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.##
ـ زیدری نسوی، شهاب الدین محمد خرندزی، نفثة المصدور، تصحیح و توضیح دکتر امیرحسین یزدگردی، تهران: نشر ویراستاران، چ 2، 1370.##
ـ سجادی، سیّدجعفر، شرح رسایل سهروردی، تهران: پژوهش‌گاه فرهنگ و هنر اسلامی، چ 1، 1376.##
ـ سهروردی (شیخ اشراق)، شهاب‌الدین، آثار فارسی حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ مقتول)، ویرایش و پیش گفتار فرشید اقبال، تهران، انتشارات سبک باران، چ 1، 1382.##
ـ  سهروردی (شیخ اشراق)، شهاب الدین ، صفیر سیمرغ، به کوشش حسین مفید، تهران: انتشارات مولا، چ 2، 1382.##
ـ سهروردی( شیخ اشراق)، شهاب الدین ، قصه‌های شیخ اشراق، ویرایش متن جعفر مدرّس صادقی، تهران: نشر مرکز، چ 7، 1387.##
ـ سهروردی(شیخ اشراق)، شهاب الدین ، مجموعة مصنفات شیخ اشراق، ج 3، مشتمل بر مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق، به تصحیح و تحشیه و مقدمه سیدحسین نصر، تهران: انتشارات انجمن فلسفه شاهنشاهی، 1348.##
ـ سیّدعرب، حسن، منتخبی از مقالات دربارة شیخ اشراق سهروردی، تهران: انتشارات شفیعی، چ 1، 1378.##
ـ عطار نیشابوری، فریدالدین، منطق‌الطیر، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چ 1، 1383.##
ـ قرآن مجید، ترجمة بهاءالدین خرم شاهی، تهران: انتشارات دوستان، چ 4، 1382.##
ـ مولانا، جلال‌الدین بلخی، مثنوی معنوی، تصحیح رینولدالین نیکلسون، تهران: انتشارات توس، 1375.##