زاد روز مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد نجف‌آباد.

چکیده

زمان ولادت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، چنان‌که در رسالة فریدون بن احمد سپه‌سالار یعنی قدیم‌ترین و موثق‌ترین زندگی نامة او آمده است، در سال 604 هـ.ق. است، شادروان عبدالباقی گلپینارلی، استاد دانش‌گاه استانبول و مولوی‌شناس برجستة روزگار ما، برپایة مطلبی از کتاب فیه مافیه و بیتی از دیوان شمس، در این باره شک کرده و تولد مولانا را 24 سال قبل از تاریخ فوق دانسته است. بعضی محققان دیگر نیز نظر او را پذیرفته‌اند. بنابر مباحث و دلائلی که در این گفتار آمده است، این نظر پذیرفتنی نیست و زاد روز مولانا همان است که از روزگار قدیم تاکنون همگان آن را باور داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The date of birth of Mawlana

نویسنده [English]

 • Mehdi Nourian
چکیده [English]

According to Faridun b. Ahmad Sepahsalar’s treatise, which provides us with the oldest and most reliable biographical source that we possess of Mawlana,  he was born in  (A. H. 604).  The late Abdulbaki Golpinarli, the outstanding lecturer at the university of Istanbul and a great authority on Mawlana, relying on evidence in Fihe-ma-fih and a verse from Divan-e Shams cast doubt on the authenticity of that date and places the date of birth 24 years prior to his date of death.  Some scholars also confirmed his view, however on the basis of evidences and discussions presented in this article this view is unacceptable therefore, the foremost authority in this regard is Sepahsalar’s account, believed by the majority since antiquity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mawlana
 • Golpinarli
 • Sepahsalar
 • Date of birth
 1. دیوان ناصر خسرو، تصحیح مجتبی مینوی، مهدی محقق، انتشارات دانش‌گاه تهران، 1353، ص 507.##
 1. کسایی مروزی، زندگی، اندیشه و شعر او، دکتر محمدامین ریاحی، انتشارات توس، تهران، 1367، ص 88.##
 2. رساله فریدون بن احمد سپه‌سالار، تصحیح سعید نفیسی، تهران، انتشارات  اقبال، 1325، ص 22.##
 3. مناقب العارفین شمس‌الدین احمد افلاکی، تصحیح تحسین یازیجی، آنقره، انجمن تاریخ ترک 1959، ص 73.##
 4. مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب، فرانکلین دین لوئیس، ترجمه حسن لاهوتی، نشر نامک تهران، 1384، ص 419.##
 5. مولانا جلال‌الدین، عبدالباقی گلپینارلی، ترجمه دکتر توفیق سبحانی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران، 1363، ص 461.##
 6. شمس تبریزی، محمدعلی موحد، طرح  نو، تهران، 1375، ص 131.##
 7. مولانا، دیروز تا امروز... فرانکلین لوئیس،ص 420.##
 8. مولانا جلال‌الدین، گلپینارلی، ص 459.##
 9. کلیات شمس یا دیوان کبیر، تصحیح بدیع  الزمان فروزان‌فر، انتشارات دانش‌گاه تهران، 1338، ج 3، ص 223.##
 10. همان، ج 5، ص 11.##
 11. همان، ج 5، ص 179.##