پیوندهای موضوعی فیه ما فیه با مثنوی و دیوان شمس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد ممتاز دانش‌گاه و محقق گران‌مایة ادب فارسی و عرفان اسلامی ایران.

چکیده

مولانا جلال‌الدین محمدبلخی، شاعر و عارف نام‌دار گسترة زبان و ادب فارسی صاحب آثاری بس ارج‌مند چون مثنوی، دیوان شمس و فیه‌مافیه است که هر یک از آن‌ها پژوهش‌هایی گسترده را  در برداشته و هنوز میدان تحقیق در این باب فراخ است. از میان این آثارگران‌قدر، فیه‌مافیه به مجلس‌گویی‌های صوفیانه اختصاص دارد.
در این بحث، پس از معرفی مختصر «مجلس گفتن» یا وعظ‌گویی‌های صوفیانه، به پیوندهای موضوعی فیه‌مافیه با مثنوی و دیوان شمس پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interrelationship of subjects in fihe ma fih with Masnavi and Divan Shams

نویسنده [English]

  • Karim Zamani
چکیده [English]

Mowlana Jalaloddin Mohammad Balkhi, the outstanding mystic poet, composer of such noble works as Masnavi, Divan Shams, and fihe ma fih is an extraordinary figure in the Persian language and literature. Fih ma fih is a record of talks, and lectures given by Mowlana in various occasions.
The purpose of this article is to give a brief introduction to the discourses, sermons given by Mowlana.  Also the interrelationship of subjects in fihe ma fih with Masnavi and Divan Shams is dealt with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fihe ma fih
  • Masnavi
  • Divan Shams
  • sermons

الف: منابع مقدمه

1. آنندراج، محمد پادشاه، متخلص به شاد، کتاب‌فروشی خیام.##
2. نفحات الانس، عبدالرحمن جامی، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی، انتشارات اطلاعات، سال 1370.##
3. کشف‌المحجوب، علی بن عثمان هجویری، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی، انتشارات سروش، سال 1383.##
4. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، محمد بن منوّر، با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مؤسسة انتشارات آگاه، سال 1366.##
5. تذکرة الاولیا، فریدالدین عطار نیشابوری، با مقدمة میرزامحمدخان قزوینی.##
6. الفتح الربانی، شیخ عبدالقادر گیلانی، قاهره، 1960.##
 

ب: منابع متن:

منابع اصلی این مقاله عبارت است از: فیه ما فیه و دیوان شمس، نسخه‌های تصحیح شده توسط استاد بدیع‌الزمان فروزان‌فر و مثنوی معنوی با تصحیح نیکلسون. و جز این‌ها مآخذی که بنا به ضرورت از آن‌ها استفاده شده بدین قرار است:
1. ولدنامه، سلطان ولد، یا مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همایی، آگاه.##
2. مناقب‌العارفین، شمس‌الدین افلاکی، به کوشش تحسین یازیجی، دنیای کتاب.##
3. دیوان انوری، تصحیح مدرس رضوی.##