مولانا این رستخیز ناگهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدعُوّ دانش‌گاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

چکیده

مولانا جلال الّدین محّمد بلخی، از بزرگ‌ترین متفکران و سخن سرایان قرن هفتم هجری قمری است که دو اثر ارزندة بی­مانند او، مثنوی معنوی و غزلیّات شمس، از بزرگ‌ترین آثار جهان بشری بشمار می‌رود. هر چند پیرامون چندی و چونی این دو اثر چشم‌گیر تاکنون پژوهش­ها کرده و سخن ها گفته و نوشته‌اند؛ باز، جای پژوهش های تازه در پهنة ساختار درون‌مایه‌های شگفت انگیر آن ها، هم چنان باقی است.
این گفتار برآمد پژوهشی است گذرا در پنهة اندیشه و تخیل وعاطفه و احساس مولانا و ساختار شعر و زبان سحر آفرین او که جهانی را با نبوغ خویش مسخر و شگفت زده کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moulana this sudden resurrection

نویسنده [English]

  • Daryush Sabour
چکیده [English]

Moulana Jalal al-din Mohammad Balkhi is the most distinguished thinker and poet of the 7th century AH whose two grand oeuvres MasnaviManavi and Ghazaliat Shams are ranked among the greatest in the world.  Although about these two masterpieces till present numerous commentaries, and books have been written, studies been made yet from all aspects particularly regarding their wonderful themesthe works are forever open to researches.
This article is a study of Moulana’s grand thought, imagination, compassion, and feeling and also his poetics and his language which has captured the world with his genius.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moulana
  • Masnavi
  • Ghazaliat Shams
  • thought
  • imagination
  • compassion and feeling
  • language
1. آفاق غزل فارسی (پژوهش انتقادی در تحوّل غزل و تغزّل از آغاز تا امروز)، دکتر داریوش صبور، زوار، چاپ سوم، تهران، 1384 ش.##
2. تحقیقات عرفانی در زبان فارسی، دکتر لطف علی صورتگر، انتشارات دانش‌گاه، تهران، 1345 ش.##
3. دایرة المعارف فارسی به سرپرستی غلام حسین مصاحب، شرکت سهامی کتاب‌های حبیبی، وابسته به انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، 1383 ش.##
4. دیوان کبیر (کلیّات شمس تبریزی)، چاپ عکسی از روی نسخة خطی موزة مولانا در قونیه، نشر حکمت و فلسفه در ایران، تهران، 1386 ش.##
5. رساله در احوال مولانا، زندگی جلال الدّین محمد، بدیع الزّمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران، 1354 ش.##
6. شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالّدین عطار نیشابوری، بدیع الزّمان فروزان‌فر، دهخدا، تهران، چاپ دوم، 1353ش.##
7. غزلیّات شمس تبریز (مقدمه و گزینش و تفسیر، دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی، ج 1 و 2، انتشارات سخن، تهران 1387.ش.##
8- فرهنگ اعلام سخن، به سرپرستی دکتر حسن انوری، انتشارات سخن، تهران،1387 ش.##
9. فرهنگ اعلام معین، دکتر محمّد معین، ج 1و2، امیرکبیر، تهران، 1345/1352ش.##
10. کلیّات شیخ بهایی، به کوشش مهدی توحیدی پور، تهران،1336ش.##
11. مثنوی معنوی، به کوشش رینولدالّین نیکلسون، انتشارات بروخیم، دفتر اول، تهران،1315ش.##
12. مثنوی (مقدمه، تصحیح و تحلیقات و فهرست) دکتر محمد استعلامی؛ ج1 ،چاپ پنجم، زوّار، تهران 1375ش.##
13. مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق به اهتمام سیح حسین نصر، انجمن شاهنشاهی فلسفه، تهران، 1355ش تا 1397 هـ.ق##
14. معارف بهاءولد، محمّد بن حسین خطیبی بلخی (بهاء ولد)، تصحیح بدیع الزمان، فروزان‌فر مقدمة 2ج، طهوری، تهران، 1352ش.##
15. مکتب های ادبی اروپا، رضا سیّدحسینی، انتشارات نیل، چاپ دوم، تهران،1337ش.##
16. مناقب العارفین، شمس الدّینِ احمد افلاکی، تصحیح حسین یازیجی، چاپ‌خانة انجمن تاریخ ترک، آنقره 1959-1961 م.##
17. منطق الطیر، فرید الدّین عطّار نیشابوری، تصحیح، تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران،1383ش.##
18. نفحات الأنس، عبدالرحمان جامی، تصحیح دکتر عابدی، انتشارات اطلاعات، تهران، 1370ش.##
19. ولدنامه، سلطان ولد، با مقدّمة جلال الدّین همایی، کتاب خانة اقبال، تهران،1315ش.##
20. یادنامة مولوی، انتشارات کمسیون ملّی یونسکو در ایران، تهران، 1327ش.##