نگاهی بر بازنویسی‌های مثنوی معنوی، برای کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو شورای کتاب کودک، با گواهی‌نامة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی.

چکیده

زبان و ادبیات کهن فارسی، گنجینه‌ای است نادر از داستان‌ها و حکایت‌های حکمت‌آمیز و انسان‌ساز که انتقال آن به کودکان و نوجوانان به عهده نویسندگان متعهد و اهل قلم هوشیار ایران زمین است. بی‌شک روش انتقال این میراث ارزش‌مند، درک عمیق از آن‌ها و آشنایی با ویژگی‌های این گروه مخاطب و بکارگیری شیوه‌های جدید و خلاق را می‌طلبد.
در این مقاله پس از بررسی آثار منتشر شده در پنجاه سال گذشته، سعی شده است، میزان توجه و چگونگی روی‌کرد نویسندگان کودک و نوجوان در بازنویسی حکایت‌های مثنوی و آشنایی با مولانا جلال‌الدین محمد بلخی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A glance at reproductions of MasnaviMaanavi for children and young adults

نویسنده [English]

  • Farzaneh Okhovat
چکیده [English]

Old Persian language and literature is a rare treasure of stories and anecdotes whose conveyance to children and young adults is the responsibility of devoted writers of this land.  Without a doubt the manner to convey this treasured legacy demands thorough understanding and familiarity with works and the audience it is addressed to, employing new and creative methods.
In this article after examining the works published in the last fifty years, attempt is made to analyze the degree of attention paid to this subject and how the author of children’s books has tackled the tales of Moulana to retell the tales of Masnavi .

کلیدواژه‌ها [English]

  • MoulanaJalalu l- Din Balkhi
  • Persian language and literature
  • reproduction s
  • children and young adults
  • MasnaviMaanavi
-          آذریزدی، مهدی، بقال و طوطی (مثنوی مولوی). نشر شکوفه، 1363-1343.##
-     آذریزدی، مهدی ، بازنویس، قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی. تصاویر مرتضی ممیز؛ طرح روی جلد از مهرنوش معصومیان. ]تهران[: امیرکبیر، کتاب‌های شکوفه، 1364. 139 ص. (ج ـ د) ]ش ـ ک ##
-     آإریزدی، مهدی ، بازنویس. قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی. تصاویر مرتضی ممیز؛ طرح روی جلد از مهرنوش معصومیان. ]تهران[: امیرکبیر، کتابهای شکوفه، 1344، 1366. 139 ص. (ج ـ د) ]شک ـ ک[##
-          آهو در طویله و شتر خوش باور. تهران: نشر ابتکار، 1368، 1360. 32 ص.##
-          ابراهیمی، جعفر، بازنویس. قصه‌های شیرین مثنوی. تهران: نشر پیدایش،  1376. 4 ج. (د) ]ش ـ ک[##
-     ابراهیمی، نادر. قصة موش خودنما و شتر با صفا: براساس داستانی از مثنوی مولوی. تصویرگر حمیدرضا رحمانی، تهران: شرکت همگان با کودکان و  نوجوانان، 1373. 16 ص. (ب ـ ج) ]ش ـ ک[##
-          اروجلو، فریدون. پادشاه و دلقک. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، کودکانه. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1384. 12 ص. (ج) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، خر برفت و خر برفت. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 138. 12ص. (ج) ]ک[##
-           اروجلو، فریدون ، رسم مهمان‌نوازی. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر: 1385. 12ص.(ب){ک}##
-          اروجلو، فریدون ، شکار اژدها. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1384. 12 ص. (ب) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ،  قورباغه بدشانس. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1384. 12ص. (ب ـ ج) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون. ماجرای مرد عطار. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1384. 12ص. (ب) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، قورباغه بدشانس. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1386. 12ص. (ب) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، پسرک باهوش. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1386. 12ص. (ب) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، مرد دباغ و بازار عطرفروشان. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1384. 12ص. (ب) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، مرد سقا و خرش. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1384. 12ص. (ب) ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، مرد هیزم شکن. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          اروجلو، فریدون ، موش خودپسند. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-     اسماعیل سهی، مرتضی، بازنویس و تصویرگر. حکایت مرد و دریا. ویراستار سیروس طاهباز. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1364، 1365. 30 ص. (د) ]ش ـ ک[##
-          امامی، غلام‌رضا، بازنویس. قصه قلعه. تصویرگر محی الدین اللباد. تهران: قلم، 1359. 12 ص. (ب ـ ج) ]ش[##
-     ایرانی، ناصر، بازنویس. فیل در خانه تاریک: براساس حکایتی از مثنوی معنوی. تصاویر از بهرام خایف. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1366. 36 ص. (د) ]ش ـ ک[##
-     بارفروش، شهلا، بازنویس. کتابی و حکایتی: مجموعه‌ای از داستان‌های متون کهن فارسی. تهران: بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر، 1378. 62 ص. (ج) ]ش[##
-     بصیری، علی اکبر، گردآورنده و اقتباس کننده. بشنو از نی چون حکایت می‌کند: داستان‌های مثنوی. شیراز: کتاب‌فروشی محمدی، 1343. 195 ص. ]ش[##
-          بلادی، محمدمهدی، گردآورنده. گلچینی از مثنوی. تصویرگر فواد. ]ک[##
-          بوالحسنی، ناصرقلی. حکایت‌های مثنوی مولوی: بررسی حکایت‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان. تهران: آتی، 1378. 136 ص. ]ش ـ ک[##
-          پایور، جعفر، شیخ در بوته، تهران: اشراقیه، 1380.##
-          چترجی، دبجانی. درختی از بهشت. مترجم جلیل شاهری لنگرودی. تهران: مرکز نشر صدا، 1380. 95 ص. ]ک[##
-     حیدرزاده، مجتبی، بازنویس. دوستی خاله خرسه: با برداشتی از مثنوی مولوی. نقاش بهمن عبدی، مرتضی خانعلی. تهران: محمدجواد حیدرزاده، 1362. 16 ص. (ب ـ ج) ]ش[##
-     حیدرزاده، مجتبی، بازنویس. دوستی خاله خرسه با برداشتی از مثنوی مولوی. نقاشی بهمن عبدی، مرتضی خانعلی. تهران: صدف، 1362. ]16[ ص. (ب ـ ج) ]ش[##
-          خلعت بری، فریده. پیرچنگی. تصویرگر فرشید شفیعی. تهران: شباویز، 1383. 28 ص. (ج) ]ش[##
-     خونساری‌نژاد، شکوه السادات، اقتباس کننده. دژ هوش ربا: برگزیده داستان‌های مثنوی معنوی. تصویرگر بهزاد بهزادپور. تهران: شکوه دانش، 1380. 87 ص. ]ش ـ ک[##
-          خونساری نژاد، شکوه السادات، اقتباس کننده. شتر و موش: قصه‌های مثنوی مولانا. تصویرگر بهزاد بهزادپور. تهران: شکوه دانش، 1380.]ش ـ ک[##
-          خونساری نژاد، شکوه السادات ، اقتباس کننده. موش و قورباغه: تصویرگر بهزاد بهزادپور. تهران: شکوه دانش، 1380. 16 ص. (ب ـ ج)]ش ـ ک[##
-          فروزان‌فر، بدیع‌الزمان، شرح  مثنوی شریف، علمی و فرهنگی،  1346.##
-          خیرآبادی، عباس. سرّ دل‌بران: (شرح و تفسیر قصه شاه و کنیزک) مثنوی. تهران: نشر کلهر، 1380.##
-          دستوم، حسین. طوطی کچل. نقاشی احمدعربانی. تهران: تهران لیات، 1363. ]11[ ص. (ب)##
-          دستوم، نازی، اقتباس کننده. درس طوطی. نقاشی احمد عربانی. تهران: تهران لیات، 1363. ]16[ ص. (ب) ]ش[##
-     رحمان‌دوست، مصطفی. بازنویس. خاله خودپسند. نقاشی سلمان بابایی؛ نقاشی جلد اسدالله علایی. ]تهران[: پیام آزادی، 1364. 32 ص. (ب ـ ج) ]ش ـ ک[##
-      رحمان دوست، مصطفی ، خاله خودپسند (مثنوی). تصویرگر ناطق‌پور. تهران: نشر یاسر. ]بی‌تا[. 30 ص. ]ش[##
-          رخشان، غ.د. مولانا کیست؟ تهران: پدیده، ]13[. 20 ص. ]ش[##
-     رویا، بازنویس. پرنده چه گفت؟: بر اساس حکایتی از مثنوی معنوی. نقاشی از بهمن دادخواه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1357، 1363. 20 ص. (ج) ]ش ـ ک[##
-          ریاضی، حشمت الله، داستان‌ها و پیام‌های مثنوی، تهران: حقیقت، 1383.##
-          زمانی، کریم، شرح جامع مثنوی، دفتر اول تا ششم، تهران: اطلاعات، 1372.##
-          سلماسی وند، محمدعلی، تلخیص کننده. زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی. تهران: موسسه کتاب همراه، 1373. 70 ص. ]ش[##
-     شاکری یکتا، محمدعلی. خداوندگار کوچک: تحلیل و برگزیده دیوان شمس (مولانا جلال‌الدین بلخی). تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1385. 184 ص. ]ش[##
-          شامانی، محمدعلی. به دنبال میوه زندگی (با الهام از مثنوی معنوی). تهران مرکز نشر فرهنگی رجاء. 138. ]ک[##
-     شایسته، خسرو، گردآورنده. بشنو از نی: سرگذشت مولانا جلال الدین محمد مولوی. نقاشی رویا مشعوف پری سیما طاهباز. تهران: سپیده، 1369. ]24[ ص. (ج ـ د) ]ش[##
-     شایسته، خسرو ، قصه شیاد و مرد شتردار: براساس قصه‌ای از مثنوی معنوی. نقاش رضا زاهدی. تهران: سپیده 1366. 14 ص. (ب ـ ج) ]ش ـ ک[##
-          شریف رضویان، مریم. آرزوی پهلوانی. تصویرگر سلیم صالحی. تهران: طاهر، 1386. 12 ص. (ب)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. آینه‌ای برای تو. تصویرگر سلیم صالحی، طراحی مؤسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. 12 ص. (ب)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. اشتباه بزرگ. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. اشتباه کدخدا. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1382. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. اشک تمساح. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. بازرگان مهربان. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1381. ]120[ ص. (ب). ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. باغ گلابی. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1382. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. پادشاهی در میان دزدها. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1382. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. پرنده سخن‌گو. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1381. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. جوان‌مردی. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. دختر فراموش‌کار. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1381. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. دعوای بیهوده. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. دوست نادان. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. راز پنهان. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1381. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ،  بازآفرین. راز صندوق‌چه. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. زرگر دانا. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1381. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. سایه‌های جنگ‌جو. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1381. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ،  بازآفرین. شاه‌زاده و جادوگر (مثنوی). تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. شتر زیرک. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. شغالی که طاووس شد. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. ]12[ ص. (ب)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. شیر بهتر می‌داند. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. ]12[ ص. (ب)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. طاووس عاقل. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. طبیب دانا. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-           شریف رضویان، مریم، بازآفرین. طلسم. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1381. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. طوطی و بازرگان. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. طوطی طاس و بقال. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. ]12[ ص. (ب)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. عجب اشتباهی. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. ]12[ ص. (ب)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. فرار از سرنوشت. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ،  بازآفرین. قدرتی که سود نداشت. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. ]12[ ص. (ب ـ ج)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. قوچ سفید. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. گوهر گران‌بها. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. گنج. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1382. ]12[ ص. (ب) ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. مجموعه مثنوی مولوی: 4 حکایت. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1384. (ب ـ ج)##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. مرد مسافر و مار سیاه. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. معمای دوستی. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 138. ]ک[##
-          شریف رضویان، مریم ، بازآفرین. وفاداری. تصویرگر سلیم صالحی. طراحی موسسه فرهنگی هنری طاهر. تهران: طاهر، 1380. ]12[ ص. (ب)##
-     شهریاری، خسرو، بازنویس. طوطی براساس داستانی از مثنوی معنوی. تصویرگر محمدرضا درخشانی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1385. 1382. 32 ص. (ب ـ ج) ]ش[##
-          صباحی محمدی، علی. داستان‌های کوتاه برگزیده از مثنوی مولوی. تهران: ادیبان، 13. ]ک[##
-          صدیق، پرهام، داستان‌هایی از مثنوی. تصویرگر امین فرامرزیان. تهران: نشر شهر، 1385. 19 ص. (ب)##
-          عابدی، داریوش، گردآورنده. مولوی. زیر نظر کارشناسان دفتر انتشارات کمک آموزشی. تهران: مدرسه، 1385، 1385. 115 ص.##
-          عالی پیام، ماشاءالله، بازنویس. اژدها و مرد مارگیر. نقاشی قاسم دربندی. تهران: گلبرگ، 1366. ]16[ ص. (ب ـ ج) ]ش ـ ک[##
-          عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس. الاغ عاقبت به‌خیر. نقاشی محمد تجویدی. تهران: اوسان، 1379.  23 ص. (ب ـ ج)##
-          عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس. پسرک مغرور و سه راه‌زن. نقاشی قاسم دربندی.تهرام: اوسان، 1379. 13ص. (ب ـ ج)##
-          عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس و مترجم، پسرک مغرور و سه راه‌زن = The proud boy and the thieves مصحح الاهه سادات، محمد زواره؛ تصویرگر سهیل شه‌دوست. تهران: گلناز، 1382. 16 ص. (ب ـ ج)##
-      عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس. تیمور و مرد خال کوبیده: یک داستان از مثنوی مولانا برای کودکان. نقاشی محمد تجویدی. تهران: گلبرگ، 1382.  ]16[ ص. (ب ـ ج)##
-       عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس. تیمور و مرد خال کوبیده. نقاشی محمد تجویدی. تهران: اوسانف 1379. 23 ص. (ج) ]ش[##
-       عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس و مترجم. شکارچی و خرس = the hunter and the bear. مصحح الاهه سادات، محمد زواره؛ تصویرگر سهیل شه‌دوست. تهران: گلناز، 1382. 16 ص. (ب ـ ج) ]ک[##
-        عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس. طوطی زیرک. نقاشی قاسم دربندی. تهران: اوسان، 1379. 23 ص. (ب ـ ج) ]ک[##
-        عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس. طوطی زیرک: یک داستان از مثنوی مولانا برای کودکان. نقاشی قاسم دربندی. تهران: گلبرگ، 1359. ]16[ ص. (ب ـ ج) ] ش ـ ک[##
-         عالی پیام، ماشاءالله ، مرد حق نشناس: یک داستان از مثنوی مولانا برای کودکان. نقاشی قاسم دربندی. تهران: گلبرگ، 1359. ]16[ ص. (ب ـ ج) ]ش[##
-         عالی پیام، ماشاءالله ، بازنویس. مرد حق نشناس. نقاشی قاسم دربندی. تهران: اوسان، 1379. 23 ص. (ج) ]ک[##
-          عاملی، حمید. پادشاه و کنیزک: براساس داستان‌های مثنوی. تصویرگر حمیرا متین عسگری. تهران: بچه‌ها سلام. 13. ]ک[##
-     فولادوند، مرجان، بازنویس. طوطی و بازرگان: برگرفته از مثنوی مولوی. نقاش احمد خلیلی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1382. 32 ص. (ج ـ د) ]ش ـ ک[##
-     فیروزان، مهدی، بازنویس و طراحی. حکایت طوطی و بازرگان. نقاشی منوچهر احمدی. تهران: سروش، انتشارات صدا و سیما، 1369. 23. ص. (ب ـ ج) ]ش ـ ک[##
-          کاموس، مهدی. بیست حکایت از مثنوی. تهران: جهان کتاب، 13. ]ک[##
-          گل محمدی، فیروزه، نقاش. راز آن درخت براساس مثنوی معنوی. برگردان به انگلیسی فرشته گل محمدی. تهران: افق، 1384. 48 ص. ]ش ـ ک[##
-     گل محمدی، فیروزه، نویسنده و نقاش. شغالی که در خم رنگ افتاد: حکایت شغال و طاووس (براساس اشعار مثنوی مولوی). ویراستار سیروس طاهباز. تهران: سروش، 1371. 24  ص. (د) ]ش ـ ک[##
-     گل محمدی، فیروزه ، گردآورنده و تصویرگر. فیل در خانه تاریک حکایتی از مثنوی مولانا با نسخه‌هایی از غزالی، سنایی و ابوحیان توحیدی. برگردان به انگلیسی فرشته گل محمدی. تهران: افق، 1383. 40 ص. ]ش ـ ک[##
-          لزگی، حبیب‌الله. مشکی، مارگیر و اژدها (مثنوی). تصویرگر محمد تجویدی. تهران: انجام کتاب، 1363.##
-          لطیفی، کیانوش، بازنویس و تصویرگر. بازرگان و طوطی: براساس داستانی از مثنوی مولوی. تهران: دهداری، 1363. 16 ص. (ب) ]ک[##
-          محمدی اشتهاردی، محمد. داستان‌های مثنوی (1). تهران: پیام آزادی، 1373. چاپ هشتم. ]ش ـ ک[##
-          محمدی اشتهاردی ،محمد. داستان‌های مثنوی (2). تهران: پیام آزادی، 1373. چاپ هشتم. ]ش ـ ک[##
-          محمدی اشتهاردی ، محمد. داستان‌های مثنوی (3). تهران: پیام آزادی، 1373. چاپ هشتم. ]ش ـ ک[##
-          محمدی اشتهاردی ، محمد. داستان‌های مثنوی (4). تهران: پیام آزادی، 1373. چاپ هشتم. ]ش ـ ک[##
این چهارجلد در سال 1369 در یک مجلد منتشر شده است.
-          مرد خیال‌باف: اقتباس از مثنوی مولوی. نقاشی ضیایی. ]تهران؟[: بهفر، 1364. ]15[ ص. (ب)##
-          مزینانی، محمدکاظم، بازنویس. قصه‌های شیرین فیه مافیه. تصویرگر نیلوفر میرمحمدی. تهران: نشر پیدایش، 1376. 120 ص. (ج ـ د) ]ش[##
-     مشرف آزاد تهرانی، محمود. جنگ ماه با فیل‌ها: حکایتی از مثنوی مولانا جلال‌الدین بلخی. نقاشی: اسدالله  ایمنی. تهران: نشر آینه، 1363. 25 ص. (ب ـ ج) ]ش[##
-         مشرف آزاد تهرانی، محمود ، درخت زندگی: گزینه‌ای از داستان‌های مثنوی مولوی. تصاویر هدا حدادی. تهران: نشر مهاجر، 1382. 182 ص. (د) ]ک[##
-      مشرف آزاد تهرانی، محمود ، درخت زندگی: برداشتی از مثنوی مولوی. نقاشی منوچهر درفشه. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1365. 27  ص. (د) ]ش ـ ک[##
-     مشرف آزاد تهرانی، محمود ، اقتباس کننده. طوطی و بازرگان: مثنوی مولوی. تهران: سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار، 1361. ]22[ ص. (با نوار کاست). (ج ـ د) ]ش[##
-       مشرف آزاد تهرانی، محمود ، مترجم و شاعر. فیل و کوران: ]تهران[: پدیده، ]بی‌تا[. 14 ص. (ج) ]ش[##
-          مناف‌پور، فریبا. مرد و باغ و بازار عطرفروشان. تهران:  طاهر، 13. ]ک[##
-          مفتاح الملک، مثنوی الاطفال، تهران: دارالخلافه مبارکه ناصری، 1270.##
-          موسوی، مصطفی. دژهوش ربا. ویراستان و سرپرستی علمی مهدی ضرغامیان؛ تصویرگر مهدی صادقی. تهران: کانون زبان ایران، 1384. 44 ص##
-          موش مغرور: اقتباس از مثنوی مولوی. ]تهران؟[: بهفر، 134. ]15[ ص 8. (ب)##
-     مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد. برگزیده شعرهای مولوی. زیرنظر شورای شعر کانون. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1380. 92 ص. (د ـ ه) ]ش[##
-        مولوی، جلال الدین محمدبن محمد ، غزلیات شیرین شمس تبریزی. گردآورنده مسعود علیا؛ تصویرگر محمدمهدی طباطبایی. تهران: پیدایش، 1382. 160 ص##
-        مولوی، جلال الدین محمدبن محمد ، قفس طلایی: برداشتی از مثنوی مولوی. تهران: پیام آزادی. 13. ]ک[##
-        مولوی، جلال الدین محمدبن محمد ، گزینه مثنوی معنوی. گردآورنده شهرام رجب‌زاده. تهران: قدیانی، 13. ]ک[##
-          مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد. مولانا قصه می‌گوید. تهران: پدیده، 1350. 48 ص.##
-     مهتدی، فضل الله (صبحی). افسانه‌های کهن (مثنوی مولوی). تصویرها از لیلی تقی‌پور، محسن وزیری مقدم. تهران: امیرکبیر، 1351. 2 ج. (ج ـ د) ]ک[##
-        مهتدی، فضل الله(صبحی) ، عمو نوروز (مثنوی مولوی). تهران: نشر جلال مصحفی، 1345. ]ش[##
-        مهتدی،  فضل الله(صبحی) ، حکایت‌های صبحی (مثنوی مولوی). تهران: کانون پرورش فکری کودکان و  نوجوانان. 1356.##
-          مهربانی، تهمینه. قصه‌ای از مثنوی. تهران: کتاب درنا، 13. ]ک[##
-          میرزابیگی، علی، بازنویس. روستایی و شیر. تصویرگر پرویز کلانتری. تهران: امیرکبیر، 1361. 15 ص. ]ش ـ ک[##
-          میرزا بیگی، علی ،بازنویس. سفر دریایی (مثنوی). نقاشی از پرویز کلانتری. تهران: امیرکبیر، 1361. 14 ص. (ج) ]ش ـ ک[##
-          ناصری، محمد. مولوی. ویراستار و سرپرست علمی مهدی ضرغامیان. تهران: کانون زبان ایران، 1384. 46 ص##
-          نجمی، ناصر. مولوی. تهران: جانزاده، 1363. 62 ص. ]ش[##
-          نفیسی، احمد. مثنوی مولانا به زبان ساده. تهران: تهران، 1375. 2 ج. ]ک[##
-          نیکوبیان، محمد. کفش‌های خدا: اقتباس از مثنوی معنوی. ]قم[: زینی، 1385. 25 ص.##
-          ولایی، علی اکبر. آهوی آدم: مثنوی معنوی. تصویرگر علی بوذری؛ ویراستار قاسم کریمی، تهران: منادی تربیت، 1385. 36 ص. (قصه‌های کهن پارسی برای کودکان). (ج) ]ک[##
-     همدانی، فاطمه، اقتباس کننده. روزی روزگاری (مثنوی): مجموعه داستان از متون کهن ادبی. تهران: سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه، 1377. 48 . (ج) ]ش[##
-     یانگ، اد، بازنویس و تصویرگر. هفت موش کور: (براساس قصه منظوم مولوی). ترجمه از انگلیسی به فارسی کاترین شولتز؛ ترجمه و بازنویسی لیلا سروری، حمیدرضا شعبانی؛ تطبیق با متن انگلیسی امیر محمدقدس شریفی. تهران: کتاب سارا و سپهر، 1381. ]40[ ص. (ب ـ ج)##
-    یانگ، اد ، نویسنده و تصویرگر. 7 ]هفت[ موش کور. ترجمه و بازنویسی مهدی پرورضاییان، مهدی شجاعی. تهران کتاب نیستان، 1383. 40 ص. (ج) ]ش[##
-          یزدانی، زینب. مولوی. تهران: تیرگان، 1380. 63 ص. (د ـ ه) ]ش[##
-          یوسفی، محمدرضا. آیینه. تصویرگر ویدا ربانی حقیقی. تهران: شباویز، 1383. 24 ص. ]ش ـ ک[##