قراءت آثار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد معارف اسلامی، دانش‌گاه اوبرلین آمریکا

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا گزارشی فشرده و مختصر درخصوص        قراءت‌های‌ تازه از آثار مولانا در غرب ارائه گردد. قراءت‌هایی که به لحاظ کمّی و کیفی سیر صعودی دارد و گاهی به دیدگاه‌ها و بصیرت‌هایی می‌رسد که برای خوانندگان شرقی و فارسی زبانان نیز تازگی دارد. در بخش‌هایی از مقاله نیز خواننده با چگونگی تداول نام «رومی» در زندگی مدرن دنیای غرب و اقبال فزاینده نسبت به او با ذکر شواهدی آشنایی خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Recitation of Moulana Jalal al-Din Mohammad Balkhi’s works in the West

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafar Mahallati
چکیده [English]

This article is an attempt to present a brief report regarding new poetry recitation of Moulana’s works in the west.  These recitations which are on the increase both quantitatively and qualitatively often lead to insights and visions which are quite new to eastern readers and Farsi speakers.  In Parts, this article is devoted to the manner in which the popularity of the name Rumi in modern life of the western world was gained andhow fast Moulana has reachedsuch new heights of popularity is further revealed to the reader along with providing references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moulana in the West
  • Moulana in the Modern World
  • Translation of Moulana’s works in the west
  • Moulanalogy in the west
  • Moulana in the virtual world

فهرست منابع

الف ـ فارسی

-         جلال الدین مولوی، کلیات شمس یا دیوان کبیر، با تصیحات و حواشی بدیع الزمان فروزان‌فر، تهران، 1355.##
-         رینولد ا. نیکلسون، تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا، ترجمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سوم، تهران، 1382، انتشارات سخن.##
-         مهناز قانعی، اخلاق در نگاه مولانا، چیستی و هستی، تهران، نشر نگاه معاصر، 1388.##
-         محمدجعفر محجوب، آیین جوانمردی، نیویورک، بیبلیوتکا، Persica press، 2000.##
-         جلال‌الدین مولوی، مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، تهران: 1314.##

ب ـ منابع انگلیسی و فرانسه

- Coleman Barks and John Moyne, The Essential Rumi, New york, 1995##.
- Coleman Barks, John Moyne and A.J. Arbery, Thematic selection from Rumi, London: Penguine press, 1995.##
- Reynold A. Nicholson. A Rumi Anthology, oxford: oneworld, 2000.##
- Murteza Sarraf, Traites des compagnons chevaliers tehran, parsi, 1973.##
- Masnavi: Book I, Translated and Annotated by.Jawid mojaddadi, oxford: oxford univetsity press, 2004.##
- Book II, oxford: oxford university press, 2007 Toshi hiko Izutsu. God and man in the Quran.##

ب ـ منابع اینترنتی

2.http://www.examiner.com/examiner/x-16968-AfricanAmerican-Art-Examiner~y2009m9d11-Reading-Rumi-after-911.##
10. http://www.princeton.edu/~rumi/aboutus.htm.##