مولانا‌شناسی در هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد و رئیس سابق گروه زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه دهلی، هند.

چکیده

مثنوی مولانا، بدون شک یکی از شاه‌کارهای جهان ادب بشمار می‌رود که در میان ملّت‌های مختلف مقبولیتی ویژه یافته است. از جمله کشورهایی که همواره به مثنوی از ابعاد مختلف پرداخته‌اند، هندوستان است که فرهنگ و ادب پارسی، در این کشور از مرتبتی ویژه برخوردار است.
مثنوی معنوی در طول سالیان گذشته، در هند بارها بچاپ رسیده و مورد شرح قرار گرفته است. این کار توسط دانش‌مندانی بزرگ و ادیبانی گران‌قدر هم‌چون عبداللطیف گجراتی، سیدعبدالفتاح الحسینی، افضل الله آبادی و... انجام یافته است.
در این پژوهش، نگارنده سعی نموده تا نمایی از این شرح را ارائه داده و گوشه‌ای  از جریان مولانا‌شناسی در هند را معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moulanalogy in India The outstanding commentators of MasnaviManavi

نویسنده [English]

 • Chender Sheekar
چکیده [English]

Without a doubt, MasnaviMoulana is one of the masterpieces of the world literature which has gained extraordinary popularity among different nations.  Among countrieswhich have looked at Masnavi from different perspectives is India which holds particular regard for Persian literature and culture.
Over the past years, MasnaviManavi has been published repeatedly and different commentaries have been written on it.  These works have been undertaken by such great scholars and literary figures as Abdul latifGojarati, Seyyed Abdul fatah al Hosseini, AfzalAllahabadi,…
In this article attempt is made to present an outline of these commentaries and to introduce a movement towards Moulanalogy in India.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moulanalogy
 • India
 • Masnavi
 1. نسخ خطی مربوط به شرح مثنوی معنوی مولانا در کتاب‌خانه خدابخش ـ پتنه؛ از 309 ایل ایچ الی 413 ایچ ایل##
 2. اخبار الالخیار فی اسرار لابرار، عبدالحق محدث دهلوی، تصحیح علیم اشرف خان، تهران، 2004 م.##
 3. مثنوی معنوی جلال­الدین رومی، بکوشش پرویز عباسی داکانی، تهران، 1385.##
 4. سکینة الاولیا، دارا شکوه، تصحیح دکتر تاراچند و جلالی نائینی، تهران، 1965.##
 5. دانش‌نامه انوشه، مجلد 1-3، تهران##
 6. لایف اللغات، عبدالطیف، مطبع نول کشور، لکنو##
 7. مولانا رومی: حیات و افکار، افضل اقبال، مترجم بشیر محمود اختر، لاهور،  1991.##
  1. Mughals in India, DN Marshall, Oxford, 1985.##
  2. History Sufism of Iran, Rizvi, SAA, Munshi Ram Manohar Lal, New Delhi, 1973.##
  3. .##Masnawi maulana Runi, Radha Swami, Delhi (Hindi)