مولانا و جهان صلح یک‌رنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن، گروه زبان و ادبیات فارسی.

چکیده

نوشتة حاضر در پاسخ این سؤال تنظیم شده است که آیا مولانا در بنیان اندیشه‌های متکثر خود اساساً مروّج صلح جهانی و عدم خشونت (به معنای رایج در جهان مدرن) است یا خیر؟ بدین منظور تلاش شده است تا ضمن بدست دادن نمونه‌هایی از مواجهة مولانا با پدیدة تاتار و خشونت عریان در قرن هفتم، محورهای اصلی تفکر او در قیاس با ساختار فکری مروجان و سردمداران اندیشه عدم خشونت نظیر گاندی، مارتین لوترکینگ، دزموند توتو و... مورد بررسی قرار گرفته، بر روی موارد اشتراک و افتراق داوری روشن‌گرانه‌ای صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moulana and the Universal Peace

نویسنده [English]

  • Mohammad Navid Bazargan
چکیده [English]

The present article seeks to find an answer to the question whether or notMoulana in the roots of his pluralistic thoughts is essentially the propagator of the world peace and non-violence in modern terms.  Thus attempt is made to bring examples from Moulana’s encounter with the phenomenon of Tatar and overt violence seen in the 7th century AH, and to examine his main line of thought in comparison with the modes of thoughts of the propagators of non-violence such as Ghandi, Martin Luther King, Desmond Toto,… in order to draw a clear picture based on points of similarities and differences.
�ورد بررسی قرار گرفته، بر روی موارد اشتراک و افتراق داوری روشن‌گرانه‌ای صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moulana and peace
  • non-violence
  • universal peace
  • Ghandi
  • Sama
  • Love in Moulana’s thought
  • Unity of being
-         اندیشة عدم خشونت، رامین جهانبگلو، ترجمه محمدرضا پارسایار، نشر نی، چاپ اول، 1378، تهران.##
-         مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ، مری کینگ، ترجمه شهرام نقش تبریزی، نشر نی، چاپ اول، 1385، تهران.##
-         گاندی و ریشه‌های فلسفی عدم خشونت، رامین جهانبگلو،  ترجمه هادی اسماعیل‌زاده، نشر نی، 1379.##
-         همه مردم برادرند، گزیده آثار مهاتما گاندی، ترجمه محمود تفضّلی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، نشر امیرکبیر، 1348.##
-         گاندی و مقاومت منفی، سوزان لاسیه، ترجمه عنایت، نشر اشراقی ]بی‌تا[.##
-         لائوتزه و آئین دائو، ماکس کالتنمارک، ترجمه شهر نوش پارسی پور.##
-         حبیب السیر، خواندمیر، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، کتاب‌فروشی خیام، 1353.##
-         دین و دولت در ایران عهد مغول، شیرین بیانی، مرکز نشر دانش‌گاهی، 1375.##
-         ولدنامه، سلطان ولد، به تصحیح جلال‌الدین همایی، به اهتمام ماه‌دخت بانو همایی، مؤسسه نشر هما، 1376.##
-         راه عرفانی عشق، ویلیام چیتیک، ترجمه شهاب الدین عباسی، نشر پیکان، 1382.##
-         فیه مافیه، مولوی، تصحیح بدیع الزمان فروزان‌فر، امیرکبیر، 1362.##
-         پله پله تا ملاقات خدا، عبدالحسین زرین کوب، نشر علمی، 1370.##
-         سوانح مولوی رومی، شبلی نعمانی، ترجمه سیدمحمد تقی فخر داعی گیلانی، چاپ توکلی، تهران، 1332.##
-         مولانا جلال الدین، عبدالباقی گولپینارلی، توفیق سبحانی، پژوهش‌گاه علوم انسانی، 1384.##
-         میراث تصوف، لئونارد لویزان، ترجمه مجدالدین کیوانی، نشر مرکز، 1376.##
-         شکوه شمس، آن ماری شیمل، ترجمه حسن لاهوتی، نشر علمی و فرهنگی، 1370.##
-         گنجینه معنوی مولانا، آن‌ماری شیمل، ویلیام چیتیک، سیدحسین نصر، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، نشر مروارید، 1383.##
-         نیستان الست (عالم در مثنوی معنوی) نجم السادات پزشکی، نشر زوار، 1383.##
-         دیوان خاقانی، به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی، زوار، 1357.##
-         طبقات ناصری، جوزجانی (منهاج سراج) تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب، 1363.##
-         غزلیات شمس تبریزی، چاپ هرمس.##
-         مثنوی معنوی، چاپ هرمس.##
-         سیری  در بزرگ‌ترین کتاب‌های جهان، حسن شهباز، نشر امیرکبیر، جلد 1.##
-         دل آدمی، اریک فروم، ترجمه گیتی خوشدل، نشر نقره.##
-         یشت‌‌ها، گزارش پور داوود، طهوری، 1347.##
-         این است مذهب من، مهاتما گاندی، ترجمه باقر موسوی، انتشارات صفی علی‌شاه، 1345.##
-          An Introduction to sufi doctorine/ Titus Burkhardt translated by D.M.Matheson. kashmiri Bagar lahor 1973.##
-          Rumi the persian, the sufi by A. Reza. Arasteh Routledge & kegan paul 1974.##
-          Ranking of the 100 the most influential person in the history michael.H.Heart/citadel press 1978.##