کیفیت شعری مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد نجف آباد.

چکیده

جوهرة ناب شعری در سخن شاعران بزرگ امری است بدیهی که در کمال آن مسایل و تکنیک‌های ادبی تأثیری فراوان دارد. شعر شاعرانی چون حافظ و سعدی از چنین جوهره‌ای ناب و والا برخوردار است و در مقایسه با شعر مولانا شاید بتوان گفت که شعر تر است. لیکن آن چه به شعر مولانا تشخص و والایی می‌بخشد عشق خاص و نوع بیان احساس مافی‌الضمیر مولاناست.
بطور کلی دو عامل اصلی موسیقی و عشق در القا نمودن احساسات پاک مولانا به خواننده، تأثیری شگرف دارد. در این نوشتار سعی شده است تا چگونگی کارکرد موسیقی و عوامل آن در شعر مولانا و بازتاب عشق خاصّ وی در این اشعار مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quality of Moulana’s poetry

نویسنده [English]

  • Mohammad Fesharaki
چکیده [English]

The pure essence of poetry in composition of great poets is imperative which in its perfection literary devices and techniques is of utmost importance.  The poetry of such poets as Hafez and Saadi has such pure sublime quality and in comparison with Moulana’s poetry it could be said that it is more poetic.  However whatgives to poetry of Moulana such grandeur and sublimity is pure love and the manner he expresses his innermost feeling.
In general two main factors of music and love are greatly influential in conveying Moulana’s pure feelings to reader.  How the music and its devices work and how his special kind of love finds expression in his poetry is the purpose of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essence of poetry
  • special kind of love
  • Moulana
  • music
کلیات سعدی، فروغی، تهران، نشر افکار1378 .## - غزلیات شمس،مصحح: فروزان فر،تهران: امیرکبیر،1363 .## -دیوان جامی، تهران،مصحح: اعلاخان افصح زاد، نشر مرکز مطالعات ایران1378 .## - شرح مثنوی نیکلسون ، اهتمام: حسن لاهوتی، تهران، علمی فرهنگی 1374 .##