معنویت مولانا در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس و استاد ممتاز مرکز تحقیقات فارسی دانش‌گاه اسلامی علیگره، هند.

چکیده

نویسنده در این مقاله کوشیده است مبانی معنوی و اخلاقی که در خلال سخنان مولانا اعم از مثنوی، غزلیات شمس و فیه ما فیه موجود است بر کشیده، نشان دهد که در بحران تشنجات و آشفتگی‌های جهان حاضر چه‌گونه این مبانی غنی اخلاقی می‌تواند روشن‌گر و آرامش‌بخش انسان مضطرب معاصر باشد.
هم‌دلی، شفقت بر خلق، روی‌گردانی از ستم، سعه صدر و تسامح از دیگر مواردی است که نویسنده از میان اندیشه‌های متکثّر مولانا مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moulana’s spirituality in Contemporary Era

نویسنده [English]

  • Azarmidokht Safavi
چکیده [English]

The purpose of this article is to point out moral and spiritual foundations which were drawn from the words of Moulanapresent whether in Masnavi, Ghazaliat orFihe ma fih in order to demonstrate that in the midst of crisis and unrest of the present world how these rich moral principles can be illuminating and soothing, to the contemporaryanguished man.
Empathy, kindness towards people, aversion to injustice, liberality, and indulgence are characteristics selected among other grand thoughts of Moulana and emphasized by the author.
lass=Style10ptFirstline1cmLinespacingExactly17pt>The main focus of this article is the great service made by Hosam al-Din to Persian literature and Iranians.  His pivotal role and influence in composition of Masnavi is further exemplified by bringing evidence from Masnavi.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moulana and spirituality
  • Moulana and contemporary world
  • morality in Moulana’s thought
1- اسرار التوحید، فی مقامات شیخ ابی سعید##
2-کنجینه معنوی مولانا.##
3-نک: ابوسعید ابوالخیر، حقیقت و افسانه، فریش مایر، ترجمه مهر آفاق بایوردی، مرکز نشر دانشگاهی، 1378، ص 4 و 5.##