کفر از دیدگاه مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌جوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه‌ آزاد اسلامی ـ واحد کرج.

چکیده

کفر از اصطلاحات کلیدی قرآن است که در طول تاریخ و در حوزه‌های مختلف اسلامی از نظر مفهوم و مصداق تغییراتی زیاد داشته و معنی­هایی گوناگون یافته‌ است.
در این مقاله سعی شده‌ است عقاید ونظریات مولانا در مورد مسألة کفر ـ با تکیه بر مثنوی معنوی و دیوان شمس ـ که طی موقعیت‌های کلام و از زوایای گوناگون بیان شده  است، استخراج و ارائه شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blasphemy from Moulana’s perspective

نویسنده [English]

  • Aghdas Moghadam
چکیده [English]

Blasphemy is a keyword in Koran whose extension and concept has been greatly changed throughout history and in different areas of Islam and found different significance.
In this article attempt has been made to draw and present Moulana’s beliefs and viewpoints regarding blasphemy expressed in different verbal situations and from different angles with emphasis on Masnavi Maanavi and Divan Shams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blasphemy
  • pagan
  • Moulana
  • Masnavi
  • Divan Shams
-      از دریا به دریا، جعفری، محمدتقی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1364.##
-      اصول کافی، کلینی، مترجم جواد مصطفوی، تهران، وفا، 1382.##
-      المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم، روحانی، محمود، مشهد، آستان قدس رضوی، 1368.##
-      انسان کامل، نسفی، عزیزالدین، به ‌اهتمام ماریژان موله، تهران، طهوری، 1941.##
-      ترجمه جلد 15 بحار الانوار، ایمان و کفر از کتاب بحارالانوار، مجلسی، محمد باقر، ترجمه عطارد، عطارد، 1378.##
-      تمهیدات، همدانی، عین الفضات، تصحیح عفیف عسیران، تهران، منوچهری، 1370.##
-      خدا و انسان در قرآن، ایزوتسو، توشی هیکو، ترجمه ‌احمد آرام، تهران، سهامی انتشار، 1381.#
-      سرّ نی، زرین کوب، عبدالحسین، تهران، علمی، 1373.##
-      شرح اصطلاحات تصوف، گوهرین، صادق، تهران، زوار، 1367.##
-      شرح جامع مثنوی معنوی، زمانی، کریم، تهران، اطلاعات، 1386.##
-      شرح مثنوی شریف، فروزان‌فر، بدیع‌الزمان، تهران، زوار، 1381.##
-      فراسوی ایمان و کفر شیخ محمود شبستری، لویزان، لئونارد، ترجمه کیوانی، چهل چاپ، 1385.##
-      فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، سجادی، جعفر، تهران، طهوری، 1386.##
-      قاموس قرآن، قریشی، علی اکبر، تهران، دارالکتب اسلامیه، 1372. ##