نقش «کیمیای سعادت» در اخلاق، شیوةزندگی و رفتار آدمیان و نیل به سعادت دو جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن، ایران.

چکیده

کتاب «کیمیای سعادت» خلاصه و ترجمه گونه­ایست از «احیاء علوم‌الدین» به زبان فارسی اثر ارج‌مند ابوحامد امام محمد غزالی. این کتاب چهار رکن دارد که هر یک در برگیرندة 10 اصل است. این چهار رکن عبارتند از: عبادات، معاملات، مهلکات و مُنجیات. غزالی، این اثر را با نثری قابل فهم برای همگان فراهم آورده است، تا بدان وسیله راه و رسم زندگی آموزند و از مهالک برهند و به سعادت دوجهان نایل آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of "Kimiya-yi Sa'adat in Peoples' morality, way of life, conduct, and their salvation

نویسنده [English]

  • Mehdi Mahoozi
چکیده [English]

Kimiya-yi Sa'adat (The Alchemy of Happiness) is a persian version of Ihya'ul ulumuddin in arabic, an outstanding work translated and summerized by Abu Hamed Imam Mohammad Ghazali.  This book is divided into four major sections, each containing ten chapters:  Ibadat (Acts of worship), Moamelat (Transactions), Muhlikat (The ways to perdition), and Munjiyat (The ways to salvation).  Ghazali wrote this work with a prose style comprehensible to all in order to teach people from all walks of life way of living, social conduct, and to save them from vices and show them the path towards happiness and salvation in life and afterlife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kimiya-yi Sa'adat
  • Imam Mohammad Ghazali
  • Ibadat
  • Moamelat
  • Muhlikat
  • Munjiyat
- کیمیای سعادت.##