تحلیل عناصر زبانی شعر حسین پناهی از دیدگاه سبک‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دبیر متوسّطه و مدرس دانش‌گاه پیام نور اندیکا و مسجد سلیمان، ایران.

چکیده

سبک و سبک‌شناسی به عنوان یک علم از فنون جدید است که در سال 1909 با اثری از بالی ـ که از شاگردان دوسوسور بود ـ  دربارة سبک‌شناسی شناخته شد و رفته‌رفته مورد توجه سایر زبان‌شناسان اروپایی قرار گرفت. این علم بعدها در ایران رواج یافته، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت. در این پژوهش با عنوان تحلیل عناصر زبانی شعر حسین پناهی (1335-1383) از دیدگاه سبک‌شناختی، به تحلیل ویژگی‌های سبکی زبان اشعار مرحوم پناهی پرداخته شده است. از جملة این ویژگی‌ها می‌توان به تأثیر سینما و هنر بر این آثار، زبان ویژه، وفور اسم‌های خاص و واژگان بیگانه و... اشاره کرد. رنگ‌ها نیز از جمله مواردیست که با بررسی آن، به دیگر ویژگی زبان شاعر می‌رسیم. بسامد و درصد هر کدام از ویژگی‌ها در پایان بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of linguistic elements in the poetry of Hossein Panahi from the perspective of Stylistics

نویسنده [English]

 • Arash Hazegh nejad
چکیده [English]

Style and Stylistics is an analytical science which was recognized in 1909 by Bally, a disciple of De Saussure.  Later, this science was well received in Iran by the great literary authorities.  The purpose of this article is to analyze the stylistic features in the poetry of Hossein Panahi (1335-1383) such as the influence of cinema and Art on his works, his peculiar language, abundance of proper nouns and foreign words.  Examination of colors also leads us to another aspect of the poet’s language.  Frequency and percentage of each feature in his poetry is given at the end of the article. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hossein Panahi
 • Style and Stylistics
 • Frequency
 • linguistic elements
 1. افلاطون کنار بخاری، پناهی، حسین، تهران، انتشارات دارینوش، 1384.
 2. به وقت گرینویچ، پناهی، حسین، انتشارات دارینوش، 1384.
 3. بیان و معانی، شمیسا، سیروس، چاپ نخست از ویرایش دوم، تهران، نشر میترا، 1384.
 4. درآمدی بر سبک‌شناسی در ادبیات، عبادیان، محمود، تهران، انتشارات جهاد دانش‌گاهی.
 5. دستور زبان فارسی 1، احمدی گیوی، حسن، انوری، حسن، چاپ بیست و سوم، تهران، انتشارات فاطمی، 1379.
 6. سال‌هاست که مرده‌ام، پناهی، حسین، تهران، انتشارات دارینوش، 1384.
 7. سبک‌شناسی، بهار، محمدتقی، (ملک‌الشعرا)، جلد یکم، چاپ نهم، تهران، انتشارات مجید، 176.
 8. سبک‌شناسی شعر، شمیسا، سیروس، چاپ نهم، تهران، انتشارات فردوسی، 1382.
 9. فرهنگ نمادها، فضایلی، سودابه، چاپ دوم، جلد 1-4، تهران، انتشارات جیحون، 1384.

10. کابوس‌های روسی، پناهی، حسین، تهران، انتشارات دارینوش، 1384.

11. کلیات سبک‌شناسی، شمیسا، سودابه، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فردوسی، 1373.

12. من و نازی، پناهی حسین، تهران، انتشارات دارینوش، 1384.

13. موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، محمدرضا، چاپ ششم، تهران، انتشارات نقش جهان، 1379.

14. موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، محمدرضا، چاپ سوم، تهران، انتشارات آگاه، 1370.

15. نمی‌دانم‌ها، پناهی، حسین، تهران، انتشارات دارینوش، 1384.