برررسی واژة garəmo. Skarana در وندیداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌جوی دکتری رشتة فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

وندیداد یکی از بخش‌های پنج‌گانة اوستای موجود است. برخی از واژه‌های وندیداد تنها یک بار در اوستا بکار رفته‌ و به لحاظ معنایی دچار ابهام است. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی ریشه شناختی و ساختاری یکی از این واژه‌ها، ابهام موجود در معنای آن برطرف گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the word garəmo. Skarana in Vandidad

نویسنده [English]

 • Javad lotfi Nozari
چکیده [English]

Vandidad is one of the five sections of the present Avesta.  Certain words in Vandidad have only been used once in Avesta, hence in terms of meaning they are quite ambiguous.  Attempt has been made in this article to remove such ambiguities by analyzing the structural and etymological roots of one of these words.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Avesta
 • Vandidad
 • Fargard 14
 • Fire
 • Tongs
 • gar mo skarana
 • astam nirisn
 1. خلف تبریزی، محمدحسین؛ برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، امیرکبیر، تهران، 1376.
 2. داعی الاسلام، سیدمحمدعلی حسنی؛ وندیداد، حصه سوم کتاب اوستا، حیدرآباد دکن، 1948.
  1. Bartholomae, Christian; Altiranisches wörtebuch, Asatir, Tehran, 2004.
  2. Jackson, A.v.W., Avesta Grammar and Reader, Astir, Tehran, 2004.
  3. Kapadia, Dinshāh D.; Glossary of Pahlavi Vendidād.
  4. Teurner, R. L.; A comparative dictionary Of The Indo-Aryan languages, London, 1989.