مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی و مدیر گروه دکتری دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن، ایران

چکیده

نخست روا می‌دارد دیباچة سخن را به فرازهایی از ترجمة شیوای نهج‌البلاغه، اثر جاویدان شادروان استاد دکتر سیّد جعفر شهیدی بیارایم و سپس مقالة خود را با عنوان «مدیری و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج البلاغه» هم‌راه با خاطره‌ای چند از کلاس درس استاد ارائه دهد.
سپاس خداوندی را که سخن‌وران اندر ستودن او بمانند و شمارگران شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان، حقّ او گزاردن نتوانند. خدایی که پای اندیشة تیزگام در راه شناسایی او لنگ است و سَرِ فکرت  ژرف‌رو به دریای معرفتش، بر سنگ.
صفت‌های او تعریف‌ناشدنی و بوصف درنیامدنی و در وقت ناگنجیدنی و به زمان مخصوص نابودنی.
به قدرتش خلایق را بیافرید و به رحمتش با دها بپراگنید و با خرسنگ‌ها، لرزة زمین در مهار کشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of management and leadership in Islam according to Nahj al-Balaghe

نویسنده [English]

 • Mehdi Mahoozi
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain management and leadership in Islam according to Nahj al-Balaghe.  Moreover the responsibility of governors in governing the society and their manner of conduct towards different social groups with particular emphasis on Imam Ali’s recommendation to Malek Ashtar have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic management
 • Leadership
 • Nahj al-Balaghe
 • Man’s responsibility
 • Malek Ashtar
 • Dr Seyyed Ja’far Shahidi
 • translator of Nahj al-Balaghe
 1. از دیروز تا امروز (مقاله­های استاد) زیر نظر خانم شکوفه شهیدی نشر قطره، 1379 شمسی.
 2. درّه نادره، تاریخ نادری، تألیف میرزا مهدی خان استرآبادی، به اهتمام دکتر سیّد جعفر شهیدی، شرکت انتشارات علمی/ فرهنگی. چاپ اول، 1341 شمسی.
 3. شرح لغات و مشکلات دیوان انوری، دکتر سیّد جعفر شهیدی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، دانش­گاه تهران، 1357 شمسی.
 4. شرح نهج­البلاغه مولای متقیان علی(ع)، شارح و مترجم: دکتر سیّد جعفر شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1368 شمسی.
 5. علی و آیین رهبری، مهدی ماحوزی، انتشارات پیک دانش، مرکز پخش انتشارات آگاه، 1363 شمسی.
 6. کارنامه زریّن، یادنامه دکتر عبدالحسین زرین­کوب، دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ اول، 1379 شمسی.
 7. نامه شهیدی، یادنامه دکتر شهیدی، ناشر: طرح نو، 1374 شمسی.