متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامه ناصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

اسکندر مقدونی که بعد از ویرانی و به آتش کشیدن سرزمین پارسیان، در ذهن و زبان ایرانیان، دارای صورت گجسته‌ای بود، بعد از ورود اسلام به ایران و با تفسیر ذوالقرنین به اسکندر مقدونی در سورۀ کهف آیات 83 تا 98 ، چهرۀ خجسته‌ای به خود می‌گیرد و ایرانیان کتاب‌های منظوم و منثور زیادی راجع به او می‌نگارند. هر کتاب با توجه به منبع مورد استفاده، به جنبه‌های گوناگون زندگی‌اش پرداخته است. کتاب اسکندرنامه، سرودۀ ناصری کرمانی هم گوشه‌هایی از زندگی اسکندر را مورد توجه قرار داده، که در این مقاله ضمن آشنایی با متن کتاب یادشده، به سبک و شیوۀ شاعری ناصری پرداخته خواهد شد. او در سرودن این کتاب، به مانند بسیاری از مقلدان نظامی، به‌شدّت تحت تأثیر کلام و تصاویر نظامی گنجوی بوده است و بر خلاف کتاب‌های حماسی، از بحر خفیف برای سرودن این اثر بهره جسته است. نکته‌های جدیدی هم در مقایسه با اسکندرنامه‌های دیگر به چشم می‌خورد که از جمله می‌توان به سوزاندن تخت جمشید به وسوسۀ معشوق اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Textology and the introduction of the epic book of the Nasseri ,s Eskandarnameh

نویسنده [English]

  • Vahid Ghanbari 2
2 Assistant Professor of Farsi Language and Literature
چکیده [English]

Textology and the introduction of the epic book of the Nasseri ,s Eskandarnameh
Alexander the Great, who, after destroying and burning the Persian land, had an ominous appearance in the minds and language of Persians. After Islam arrives in Iran, and with the interpretation of Zul Qarranin, Alexander the Great, in the Surah al-Kahf of verses 83-98, takes a blessed face. And Iranians have a lot of prose and poetic books about him. Each book focuses on various aspects of its life, depending on the source used. Eskandarnameh, Naseri Kermani's poem, have also drawn attention to the aspects of Alexander's life. In this article, along with the text of this book, the style of Naseri poetry will be discussed. In writing this book, he, like many Nezami followers, was heavily influenced by Ganjavi's poetry and military images. Unlike epic books, he has used the " Bahre Khafif to compose this work. There are also new points in comparison with other Eskandarnameh, including the burning of Persepolis by the temptation of the beloved.
Keywords: Eskandreman, Naseri Kermani, Ferdowsi, epic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eskandreman
  • Naseri Kermani
  • Ferdowsi
  • epic