خوانش حماسۀ نو در عاشقانه های مهدی اخوان ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری

2 استادیار

چکیده

اخوان ثالث شاعری است ، که به حق لقب حماسه سرای نوپرداز در کنار شاعرانی چون شاملو و سیاوش کسرایی را به خود اختصاص داده است . زبان حماسی او خاص خودش می باشد ،که تلفیقی از حماسه کهنه و نو است . و نشان از تسلط او بر متون نظم و نثر قدیم و جدید دارد. در این مقاله آثار او در شش بخش « واژگان و ترکیب ها، ساختار، صحنه و فضا سازی، زینت ها ، روحیه سازی و لحن و اسطوره » و شانزده قسمت « به گزینی واژگان و اصطلاحات ، ترکیب های وصفی و اضافی ، آغاز و پایان ، ساختار کهن دستوری، عشق و مبالغه ، فضاسازی ، تضاد و تناقض ، وزن و ردیف ، تناسب لفظ و معنا، خردورزی، گروه بندی جمعی ، ستیزه جویی اهریمن و اهورا ، روایت گرایی ، قهرمان پروری و شهادت پیروزمندانه » مورد بررسی و تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفته و با این نتیجه رسیده است ، که مهدی اخوان ثالث نه تنها شاعری حماسه سرا، بلکه شاعری با ویژگی های خاص حماسه نو می باشد. بعضی از آثار او مانند :«آدمک، خوان هشتم، آن گاه پس از تندر، قصۀ شهر سنگ ستان، کتیبه و باغ من » حاکی از تسلط او بر حماسه سرایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New epic romance reading mahdi Akhavan Sales

نویسنده [English]

  • rasool masoomi 1
1 secretary of education
چکیده [English]

Akhavan poet, that's right next to the title of epic modernist poets Sa'di and Siavash is dedicated to kasraie . His epic is its own language, which is a fusion of old and new Epic . And shows his mastery of prose and poetic texts from the Old and New . His work is in six parts in this article "Words and syntax, structure, and space scenes, ornaments, the mood and tone and myth . And sixteen episode "heuristic terms, typical combinations and additions, beginning and end, grammatical old structure, love and hyperbole, space, contradiction, weight and row, fit the words and meaning, wisdom, grouped together, militants save Ahriman and Ahura, narrative idealism, heroism and martyrdom triumphant . Review and descriptive analysis and by the conclusion, the epic poet Mehdi Akhavan not only a poet, but a poet with special features is a new epic . Some of his works such as "dummy, Juan eighth, then after the Thunder, story of ancient stone inscriptions and my garden" showed his mastery of epic storytelling is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhavan
  • a new epic
  • structure
  • ornament
  • myth