نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزمنامه‌ی رستم و اسفندیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بر اساس فرایند نوبت‌گیری که یکی از حوزه‌های مطالعاتی سبک‌شناسی کاربردگراست،کیفیت شروع مکالمه‌ها، کمیت و تعداد نوبت‌های طرفین مکالمه، زمان و طول نوبت هر فرد، جهت‌دهی موضوع گفت‌وگو از طرف افراد حاضر در حین مکالمه و در عین حال تأثیر هر یک از موارد ذکر شده در میزان تسلط و قدرت افراد در تنظیم موضوع صحبت و غیره بررسی می‌شود. هدف کلی در این مقاله مطالعه‌ی کنش‌های گفتاری براساس نظام نوبت‌گیری و خطاب در رزمنامه‌ی رستم و اسفندیار است. از نتایج چنین برمی‌آید که کنش و واکنش‌های نوبت‌گیری در این روایت حماسی با ادبیات تحلیلی مکالمه انطباق دارد. به نظر می‌رسد علاوه بر تأثیر راوی در نحوه‌ی پیشبرد داستان، شخصیت قدرتمند و غالب این دو چهره‌ی حماسی در ارزیابی و پیش‌بینی پایان اثر نقش قابل توجهی دارد. در گفت‌وگوها، ترتیب نوبت و نوع خطاب‌ها از طرف هر یک از این دو متأثر از جنبه‌های موقعیت شاهی و پهلوانی است. چنانکه راوی نیز غالباً با توجه به این وجوه خطاب‌هایی را که نشان‌دهنده‌ی قدرت جسمی است برای رستم و آنچه را که بر قدرت معنوی و فره‌ی ایزدی دلالت دارد برای اسفندیار برمی‌گزیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Speech Patterns and Turn-taking System in Rostam and Esfandiar Epic

چکیده [English]

In this study, based on turn-taking process that is one of the areas of study in application-oriented stylistics, we will investigate the quality of initiating conversations, quantity and number of turns of each parties of the conversation, time and length of each person’s turn, orienting the topic of conversation by those present during conversation, and at the same time the effects of each of the items listed above on the amount of control and power of individuals in setting up the topic of conversation. In this study speech acts based on turn-taking system and naming in Rostam and Esfandiar epic is examined. The results indicates that the action and reaction of turn-taking in this epic narrative is consistent with speech analytical literature. It seems that in addition to the narrator’s impact on how the story moves forward, powerful and dominant personality of these two epic character has significant role in evaluating and predicting the end of the work. The order of turns and type of naiming in conversations from each of these two is affected by royal and heroic aspects of the situation, as narrator also choose naming which represents the physical power and those which implies spiritual power and splendor of the God according to these aspects for Rostam and Esfandiar, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech Patterns
  • Turn-taking System
  • Shahnameh of Ferdowsi
  • Rostam and Esfandiar