یادداشتی بر جایگاه هند در برخی متون حماسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

در موضوع حماسه و حماسه‌سرایی در ایران و یادگارهای برجای مانده از آن، کارهای ارزشمندی در یک سدۀ گذشته به چاپ رسیده است. با وجود این، دربارۀ آثاری چون گرشاسپ‌نامه، فرامرزنامه، شهریارنامه، آذربرزین‌نامه و بهمن‌نامه کمتر نقدهایی بر پایه شرایط خاص اجتماعی و سیاسی ایران نخستین سده‌های اسلامی نوشته شده است. در این چند اثر ارزشمند حماسی، جغرافیای رخدادها به هندوستان مرزمند می‌شود و همۀ پهلوانان با رستم، قهرمان ملی، در هم تنیده-اند. نگارنده با پرسش بر این دو موضوع، باور دارد که مهاجرت تاریخی زرتشتیان به هند سرآغاز تغیرات معنادار در ادب فارسی و بویژه ادب حماسی بوده است. نگارنده، پررنگ شدن نام هند در این دسته از یادگارنوشته‌های حماسی و نیز تنیدگی نام پهلوانان را با رستم، با فعالیت‌های زرتشتیان در نخستین سده‌های اسلامی در کران سیستان و نیز مهاجرت آنان به هند را هم پیوند می‌داند. در این مقاله به موضوع حماسه های فوق، مضمون و محتوای هریک و سپس تحلیل خود از آنها را پیشنهاد خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Note on Persian Epics and India

نویسنده [English]

  • DARYOOSH AKBARZADEH
Faculty Member: RICHTO
چکیده [English]

Many scholarly works have been published about Persian Epic texts since the last century. Meanwhile I can refer to a few works about Garshasb-nameh, Framarz-nameh, Shahriyar-nameh, Azar-Borzin-nameh and Bahman-nameh. Furthermore, those works never stressed the social-political circumstances of the epic texts. In this series of texts, incidents happened in India and all heroes of these texts are related to Rustam’s family. I would like to raise two questions: Why did India become bold in this series of the epics? Also why did Rustam’s family play a significant role in India in those texts?
In the paper, I refer to Parsi Migration to India, with the collapse of Sasanian Empire, as a most important answer to the two questions. I believe that Zoroastrian authors rewrote and revised their own history and texts (or narrations by narrators) under new geographical situation where they found “security and safety in their life.” In short, they tried to make new changes due to their new conditions. Meanwhile, we must consider some “national activities” in southeast Iran and Zoroastrian role in these activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Epic Texts
  • Parsis
  • Sistan
  • India
  • Rustam