تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی «یوشتِ فریان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

چکیده

در دهه‌های بیست و سی شمسی، سنگینی بار شکست، رنج از مرور گذشته و احساس دلهره از تصوّر آینده، نویسندگان روشنفکر ایرانی را به انواع گریز‌ها فرا می‌خواند. نویسندۀ نسل شکست می‌کوشد با داستان‌های تمثیلی و با پناه‌بردن به روایت‌های اساطیری، خوانندگان خود را تسلّی دهد. احسان طبری، از نویسندگان معاصر ایرانی است که غور او در عالم فلسفه و اشتغالش به کنش‌های سیاسی، سایه بر آفرینش‌های ادبی او افکنده‌ و موجب شده‌است که آثارش کم‌تر از منظر نظریه‌های ادبی تحلیل شود. او که به لحاظ فلسفی تعلّق به نحلۀ رئالیسم دارد، در آثار داستانی‌اش همراه با نشان دادن واقعیت، از طنز نیز بهره برده‌است. این گرایش به طنز، معلول فضای بستۀ سیاسی در عصر پهلوی است و همین عامل، نحوۀ بیان داستان‌های او را نیز تمثیلی می‌سازد. هرجا که طنز به اثر ادبی تزریق می‌شود، می‌توان حضور نقیضه‌گویی و نقیضه‌اندیشی را نیز پیش‌بینی کرد. نقیضه را می‌توان شگردی در میان انواع شیوه‌های طنزپردازی پرخاشگرانه دانست که در گونه‌های متنوّع ادبی نمایان می‌شود. در این مقاله برآنیم که جلوه‌های نقیضه را در داستان «یوشت فریان» اثر طبری، بررسی کنیم. «یوشت فریان» داستانی افسانه‌ای است که در کتاب سفر جادو اثر احسان طبری آمده است. در این اثر، نویسنده با آشنایی‌زدایی از مفاهیم اسطوره‌ای، به نقیضه‌سازی روی آورده است. هدف نگارندگان در این مقاله آن است که نشان دهند نقیضه در اثرنویسنده چگونه خودنمایی کرده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Contradcatn in Recreating the Legendary and Epic Narrative ion the "Yousht e Fryan"

چکیده [English]

In the twenty-three of solar, burden of defeat, suffering from passing of past and feeling of anxiety from future imagination, calls Iranian intellectuals authors for kinds of escapes. The writer of defeated generation tries to console its readers by allegorical stories and seek refuge of mythological narratives. During this period, due to strangeness and ambiguous of legend, is considered by writers and myths are open to recreate the character and defeated spirit of society, retell and even rebuild. Ehsan Tabari is one of Iranian contemporary authors who his cogitation in the world of philosophy and engage in political actions cast a shadow over his literary creations which has caused his works analysis less from the perspective of literary theories. And philosophically, he is belonging to the community of realism, in his fiction works with showing reality, has also taken advantage of humor. This tendency to humor caused by political indoors during the Pahlavi era, and this factor also makes the method of exression of his story as an analogy. Where humor is injected into the literary work, can be predicted the presence of contradication and also contradication thinking . Contradication can be seen as a way in kind of ways in aggressived satire writing that appears in a variety species of literary. The purpose of this paper is to investigate the effects of contradication on the "Yousht Fryan" story by Tabari. "Yousht Fryan" is a legendary story thatcomes from the book of magic journey by Ehsan Tabari.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contradication
  • Yousht Fryan
  • Bakhtin
  • Formalism
  • Structuralism