شاه گاو سوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ادب حماسی

چکیده

چکیده
فریدون از شخصیت‌های اساطیری است که نقش مهمی در ادبیات ایران‌زمین دارد. ویژگی‌های شخصیتی خاص فریدون او را در میان پادشاهان اساطیری ایران برجسته کرده‌است. یکی از این ویژگی‌ها پیوند او و خانواده‌اش با گاو است. در متون ایرانی به‌طور پراکنده به پیوندهای فریدون و گاو اشاره شده‌است: فریدون با گاو برمایه، متولد می‌شود، از او شیر می‌نوشد، در کنار او پرورش می‌یابد و پس از آنکه از شیر گرفته می‌شود، گاوسواری می‌کند. او در نبرد با ضحاک بر گاو سوار است و در دوران زندگی خود نیز به‌خاطر فروتنی در برابر خداوند اسب‌سواری نمی‌کند و همواره بر گاو می‌نشیند. روایت کاملی از گزینش گاو سرخ توسط فریدون، سوارشدن بر آن و رفتن به جنگ ضحاک و گذر از اروندرود در متنی گورانی به‌روایت شاهرخ کاکاوندی در غرب ایران آمده‌است. تلاش این مقاله، بازشناسی پیشینه‌های پیوند فریدون با گاو همراه با معرفی و تصحیح متن روایت گورانی، آوانگاری و ترجمة آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

king of cow rider

نویسنده [English]

  • Arash Akbari Mafakher
چکیده [English]

king of cow riderچکیده
فریدون از شخصیت‌های اساطیری است که نقش مهمی در ادبیات ایران‌زمین دارد. ویژگی‌های شخصیتی خاص فریدون او را در میان پادشاهان اساطیری ایران برجسته کرده‌است. یکی از این ویژگی‌ها پیوند او و خانواده‌اش با گاو است. در متون ایرانی به‌طور پراکنده به پیوندهای فریدون و گاو اشاره شده‌است: فریدون با گاو برمایه، متولد می‌شود، از او شیر می‌نوشد، در کنار او پرورش می‌یابد و پس از آنکه از شیر گرفته می‌شود، گاوسواری می‌کند. او در نبرد با ضحاک بر گاو سوار است و در دوران زندگی خود نیز به‌خاطر فروتنی در برابر خداوند اسب‌سواری نمی‌کند و همواره بر گاو می‌نشیند. روایت کاملی از گزینش گاو سرخ توسط فریدون، سوارشدن بر آن و رفتن به جنگ ضحاک و گذر از اروندرود در متنی گورانی به‌روایت شاهرخ کاکاوندی در غرب ایران آمده‌است. تلاش این مقاله، بازشناسی پیشینه‌های پیوند فریدون با گاو همراه با معرفی و تصحیح متن روایت گورانی، آوانگاری و ترجمة آن است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fereydun
  • Kaweh
  • cow