کلیدواژه‌ها = فریدون
تعداد مقالات: 5
1. شاه گاو سوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


2. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم قوام


3. شاه گاوسوار

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-42

آرش اکبری مفاخر


4. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-71

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم ابوالقاسم قوام