کلیدواژه‌ها = "شیر"
تعداد مقالات: 2
1. بحثی درباره علت جاودانگی پشوتن در سنت مزدیسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سیده معصومه فتوحی کوهساره


2. تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی، خمسه‌ی نظامی و مثنوی مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حمید ایاز؛ سهیلا موسوی سیرجانی