کلیدواژه‌ها = داستان
تحلیل منطق واسازانه روایت رستم و سهراب

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 73-92

محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی


شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 173-191

یوسف نیک‌روز؛ محمد هادی احمدیانی


درآمدی بر داستان‌گویی صوفیانه (قصّه‌های کرامت)

دوره 4، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 111-132

علی اصغر ارجی