کلیدواژه‌ها = شاهنامۀ فردوسی
روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون

دوره 18، شماره 2، مهر 1401، صفحه 207-227

حمیدرضا خوارزمی


شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 173-191

یوسف نیک‌روز؛ محمد هادی احمدیانی