کلیدواژه‌ها = ساختار منسجم
تعداد مقالات: 2
1. ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فاطمه امامی 1؛ فاطمه امامی


2. ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-138

فاطمه امامی