کلیدواژه‌ها = دیو
تعداد مقالات: 3
1. بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اردشیر سنچولی جدید


2. بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-191

اردشیر سنچولی جدید


3. بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-76

محمد نوید بازرگان؛ زهرا فرج نژاد فرهنگ