کلیدواژه‌ها = رستم و اسفندیار
تعداد مقالات: 4
1. نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزمنامه‌ی رستم و اسفندیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اشرف شیبانی اقدم


2. بررسیِ تکنیک‌های تعلیق در داستاِن رسـتم و اسفندیار

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-278

مهدی رضا کمالی بانیانی؛ مهرداد اکبری گندمانی


3. گفت و گو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-193

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری