کلیدواژه‌ها = سیاوش
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 61-84

پروین پیکانی؛ رحمان ذبیحی؛ علیرضا شوهانی؛ محمد تقی جهانی


5. تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-134

محمد جواد عصاریان؛ سید علی قاسم زاده؛ محمد حسین سرداغی