کلیدواژه‌ها = اسفندیار
تعداد مقالات: 4
1. نقد کهن الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خوانِ اسفندیار بر اساس نظریة کمپبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی


2. نقد و بررسی داستان گشتاسب براساس نظریه «توهم توطئه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فاطمه مصطفایی کرملکی


3. نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-88

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی


4. نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-73

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فاطمه مصطفایی کرملکی