کلیدواژه‌ها = ضحاک
تعداد مقالات: 6
1. ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

عبداله ولی پور؛ رقیه همتی


2. شاه گاو سوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


3. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم قوام


4. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-71

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم ابوالقاسم قوام


5. شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگیِ شخصیّتِ شهرسب در مرداس و ضحاک

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-191

حمیدرضا اردستانی رستمی


6. نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1386، صفحه 167-185

سپیده یزدان پناه