کلیدواژه‌ها = البرز – کوه اساطیری – شاهنامه – اوستا – کوه‌های شمال ایران – فردوسی
تعداد مقالات: 1
1. مازندران و البرز در شاهنامه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 165-177

بهجت نجیبی فینی